เปิดประสิทธิผล ‘วัคซีนซิโนแวค’ กันติดเชื้อโควิดอัลฟาได้ผล 90 %

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดประสิทธิผล ‘วัคซีนซิโนแวค’ กันติดเชื้อโควิดอัลฟาได้ผล 90 %

เปิดประสิทธิผล ‘วัคซีนซิโนแวค’ กันติดเชื้อโควิดอัลฟาได้ผล 90 %

เปิดประสิทธิผล ‘วัคซีนซิโนแวค’ 2 เข็ม กันติดเชื้อโควิดอัลฟาได้ผล 90 % ป้องกันปอดอักเสบได้ถึงร้อยละ 85

วันนี้ ( 24 ก.ค. 64 )เพจไทยรู้สู้โควิดได้เปิดเผย รายงานการศึกษาการประเมินประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวค ของคณะทำงานติดตามประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.สมุทรสาคร และ จ.เชียงราย (ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)

โดยในจังหวัดภูเก็ต จากการติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 1,541 ราย พบ ผล RT-PCR พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 1 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 111 ราย มีผล RT-PCR ไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 99 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 1,027 ราย คิดเป็นอัตรา Odd ratio เท่ากับ 0.0935 คำนวณประ สิทธิผลวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ (1-0.090) x 100 = 90.65 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า จำนวนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้น 490 ราย แบ่งเป็น มีผล RT-PCR พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 1 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 105 ราย มีผล RT-PCR ไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 35 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 349 ราย คิดเป็นอัตรา Odd ratio เท่ากับ 0.095 คำนวณประสิทธิผลวัคซีน (1-0.095) x 100 = 90.5 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดเชียงราย ศึกษาในบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 413 คน ผล RT-PCT พบเชื้อ 40 คน โดยแยกเป็นพบเชื้อและได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส 24 คน พบเชื้อและได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 โดส 5 คน พบเชื้อและไม่ได้รับวัคซีนเลย 11 คน ผล RT-PCR ไม่พบเชื้อ 373 คน แยกเป็นไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส 312 คน ไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 โดส 45 คน ไม่พบเชื้อและไม่ได้รับวัคซีน 16 คน คำนวณประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค ครบสองเข็ม ป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 88.8 เปอร์ เซ็นต์ และแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม อยู่ที่ 83.8 เปอร์เซ็นต์

โดยสรุปการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันปอดอักเสบร้อยละ 85 สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ป้องกันติดเชื้ออัลฟาได้ร้อยละ 84

เปิดประสิทธิผล ‘วัคซีนซิโนแวค’ กันติดเชื้อโควิดอัลฟาได้ผล 90 %

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง