เช็กรายชื่อ "Antigen Test Kit" 5​ ยี่ห้อ​ ผ่านอนุมัติจาก อย.แล้ว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กรายชื่อ "Antigen Test Kit" 5​ ยี่ห้อ​ ผ่านอนุมัติจาก อย.แล้ว

เช็กรายชื่อ Antigen Test Kit 5​ ยี่ห้อ​ ผ่านอนุมัติจาก อย.แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 (Antigen test kit) หรือ ATK สำหรับประชาชน รวม 5 ยี่ห้อ ตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตที่นี่

วันนี้ (18 ก.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 (Antigen test kit) หรือ ATK สำหรับประชาชน รวม 5 ยี่ห้อ สามารถหาซื้อได้ผ่านสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐและร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำ และผู้บริโภคสามารถสังเกตข้อความบนฉลาก ระบุว่า "บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้"

หลักสำคัญในการหาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit คือ

1.สถานที่ซื้อถูกต้อง

2.ผลิตภัณฑ์ถูกต้อง เพราะหากชุดตรวจถูกต้องแต่ไม่สามารถติดต่อกับสถานที่ซื้อได้ ก็จะเกิดปัญหา โดยจะจำหน่ายเฉลี่ยราคาชุดละ 250 บาท

3.ปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้ขายผ่านออนไลน์

ทั้งนี้ ชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองนี้จะวางจำหน่ายในสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการแปลผล ข้อปฏิบัติตัวหลังทราบผลการตรวจ และการทิ้งชุดตรวจอย่างเหมาะสม ขอให้ผู้บริโภคสังเกตที่ฉลากของชุดตรวจจะมีข้อความภาษาไทยระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” และเลขที่ประเมินเทคโนโลยี ที่ได้รับอนุมัติจาก อย. ปรากฏบนฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ด้วย ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวจะเป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้าหรือน้ำลาย โดยภายในชุดตรวจจะมีคู่มืออธิบายถึงวิธีการใช้ และวิธีการแปลผลฉบับภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำไปใช้ได้ได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคไม่ควรซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์หรือแหล่งอื่น เนื่องจากอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เสี่ยงต่อการนำไปใช้และแปลผลผิดพลาด สำหรับผู้ประกอบการที่จะโฆษณาจำหน่ายชุดตรวจต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Antigen Test Kit บุคคลทั่วไป​ ใช้ได้​ 5​ ยี่ห้อ​ยังไม่อนุญาตขายผ่านออนไลน์

Antigen Test Kit บุคคลทั่วไป​ ใช้ได้​ 5​ ยี่ห้อ​ยังไม่อนุญาตขายผ่านออนไลน์

Antigen Test Kit บุคคลทั่วไป​ ใช้ได้​ 5​ ยี่ห้อ​ยังไม่อนุญาตขายผ่านออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจที่ได้รับอนุญาต คลิกที่นี่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง