"หมอยง" เผย พบผู้ติดเชื้อ "โควิดสายพันธุ์เดลต้า" ในกทม. มากถึง 70%

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"หมอยง" เผย พบผู้ติดเชื้อ "โควิดสายพันธุ์เดลต้า" ในกทม. มากถึง 70%

หมอยง เผย พบผู้ติดเชื้อ โควิดสายพันธุ์เดลต้า ในกทม. มากถึง 70%

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผย จากการศึกษาวิจัยของศูนย์กว่า 700 ตัวอย่างเดือนที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพฯ อัตราส่วนในการพบสายพันธุ์เดลต้าสูงขึ้นเร็วมาก ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย เป็นสายพันธุ์เดลต้า

วันนี้ (3 ก.ค.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว "Yong Poovorawan" ระบุว่า กรณีที่มีการรายงานข่าวว่า การพิจารณาเรื่องวัคซีนมีแพทย์ 3 ท่าน มีอำนาจตัดสินใจเลือกวัคซีนนั้น "ไม่เป็นความจริง" ทั้งยังยืนยันด้วยว่า ในการประชุมจะเป็นการพูดคุยในเชิงวิชาการถึงวัคซีนทุกตัว

นอกจากนี้ ศ.นพ.ยง ยังกล่าวถึงการพบการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มมากขึ้น ในกรุงเทพฯ โดยระบุว่า

"โควิด 19 วัคซีน อัตราส่วนการพบสายพันธุ์เดลต้า

สายพันธุ์เดิมเริ่มแรก คือ สายพันธุ์อู่ฮั่น ระบาดในระลอกแรกของประเทศไทย

ต่อมา "สายพันธุ์ G" ติดได้ง่ายกว่าจึงพบกระจายทั่วโลก และกลับมาระบาดที่สมุทรสาคร ระลอกที่ 2 น่าจะมาจากพม่า

"สายพันธุ์อัลฟ่า" หรือ อังกฤษ ติดได้ง่ายกว่า 1.7 เท่า สายพันธุ์ G จึงเข้ามาระบาดและรอบที่ 3 ที่สถานบันเทิงทองหล่อ โดยเหมือนกับสายพันธุ์เขมร

"สายพันธุ์เดลต้า" หรือ อินเดีย เริ่มพบในคนงาน ก่อสร้าง ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อัลฟ่าอยู่ 1.4 เท่า

สายพันธุ์เดลต้า ติดได้ง่ายมาก ก็จะเกิดการระบาดเพิ่มขึ้นเป็นโรค 4 บนยอดของการระบาดระลอก 3

ขณะนี้ที่กรุงเทพฯ จากการศึกษาวิจัยของศูนย์กว่า 700 ตัวอย่าง ในเดือนที่ผ่านมา พบว่าอัตราส่วนในการพบสายพันธุ์เดลต้า สูงขึ้นเร็วมาก จนขณะนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเป็นสายพันธุ์เดลต้า ดังแสดงในรูป

หมอยง เผย พบผู้ติดเชื้อ โควิดสายพันธุ์เดลตา ในกทม. มากถึง 70%

สายพันธุ์เดลต้าติดต่อได้ง่ายมาก ดังนั้นในบางครั้งจะไม่รู้เลยว่ารับเชื้อมาจากที่ใด และการระบาดจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างมาก

การดูแลป้องกันลดการระบาด จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ระเบียบวินัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด ล้างมือใช้แอลกอฮอล์เป็นนิจ กำหนดระยะห่าง ลดจำนวนการรวมคน และต้องตระหนักเสมอว่า โอกาสที่จะติดโรคเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านจะดีที่สุด

ข้อมูลจาก Yong Poovorawan

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง