ศบค.สรุป 5 จังหวัดพบผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงสุด เผยป่วยความดันมากสุด 73%

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.สรุป 5 จังหวัดพบผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงสุด เผยป่วยความดันมากสุด 73%

ศบค.สรุป 5 จังหวัดพบผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงสุด เผยป่วยความดันมากสุด 73%

ศบค.สรุปผล 5 จังหวัดพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด อันดับ 1 คือ "กทม." 151 ราย รองลงมา "สมุทรปราการ" 24 ราย ขณะที่ ผู้ป่วย 86% มีโรคประจำตัว โดยโรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมากถึง 73% รองลงมาคือ เบาหวาน 55%

วันนี้ (11 พ.ค.64) เวลา 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 1,919 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 1,902 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,318 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 584 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย โดยเป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 86,924 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 1,829 ราย รวมรักษาหาย 57,037 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,435 ราย

วันนี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย มาจากกทม.ถึง 17 ราย และเป็นเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 16 ราย อายุเฉลี่ย 34-94 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูงถึง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง และมีปัจจัยเสี่ยงจากสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เป็นคนในครอบครัว และผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า ไปสถานที่แออัด

ศบค.สรุป 5 จังหวัดพบผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงสุด เผยป่วยความดันมากสุด 73%

สำหรับจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุดระหว่างวันที่ 1 เม.ย.64 ถึง 10 พ.ค.64 ใน 5 อันดับแรก ได้แก่

1.กทม. 151 ราย คิดเป็น 46%

2.สมุทรปราการ 24 ราย คิดเป็น 7%

3.นนทบุรี 23 ราย คิดเป็น 7%

4.ปทุมธานี 12 ราย คิดเป็น 4%

5.เชียงใหม่ 10 ราย คิดเป็น 3%

ทั้งนี้ อายุมัธยฐานอยู่ที่ 65 ปี อายุต่ำสุด 24 ปี และสูงสุด 100 ปี เป็นชาวไทย 318 ราย คิดเป็น 97%

นอกจากนี้ ผู้เสียชีวิต 86% มีโรคประจำตัว และ 14% ไม่มีโรคประจำตัว โดยโรคประจำตัวที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง มีถึง 73% รองลงมา คือ เบาหวาน 55% ไขมันในเลือดสูง 30% โรคไตเรื้อรัง 17% โรคหัวใจ 13% โรคอ้วน 8% โรคปอด 8%

ศบค.สรุป 5 จังหวัดพบผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงสุด เผยป่วยความดันมากสุด 73%ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง