10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิด 10 อันดับ จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด พบ "กรุงเทพฯ" อันดับหนึ่ง ติดเชื้อใหม่ 1,078 ราย รองลงมา "เชียงใหม่" และ "นนทบุรี"

วันนี้ (25 เม.ย.64) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564 ได้แก่

อันดับที่ 1 จ.กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อรายใหม่ 1,078 ราย ยอดสะสม 8,175 ราย

อันดับที่ 2 จ.เชียงใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ 163 ราย ยอดสะสม 3,148 ราย

อันดับที่ 3 จ.นนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 115 ราย ยอดสะสม 1,154 ราย

อันดับที่ 4 จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อรายใหม่ 77 ราย ยอดสะสม 1,066 ราย

อันดับที่ 5 จ.ชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 75 ราย ยอดสะสม 1,859 ราย

อันดับที่ 6 จ.ปทุมธานี ติดเชื้อรายใหม่ 56 ราย ยอดสะสม 525 ราย

อันดับที่ 7 จ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อรายใหม่ 55 ราย ยอดสะสม 192 ราย

อันดับที่ 8 จ.นครราชสีมา ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย ยอดสะสม 412 ราย

อันดับที่ 9 จ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย ยอดสะสม 410 ราย

อันดับที่ 10 จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย ยอดสะสม 653 ราย

เปิด 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง