คณะแพทย์ฯรามาธิบดี ประกาศพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

คณะแพทย์ฯรามาธิบดี ประกาศพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 ราย

คณะแพทย์ฯรามาธิบดี ประกาศพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 ราย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศพบ บุคลากร ป่วยโควิด 5 ราย เป็นการติดเชื้อนอกเวลางาน

วันนี้( 8 เม.ย.64) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ เชื้อโควิด-19 โดยการติดเชื้อครั้งนี้เป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนอกเวลาการปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ โดยเป็นบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี ถ.พระราม 6 4 คน และ โรงพยาบาลรามาธิดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ 1 คน

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางรพ.ฯมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนเข้ามารับบริการหรือใช้บริการผ่านทางไกลแทน และขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการทุกท่านมา ณ ที่นี้

คณะแพทย์ฯรามาธิบดี ประกาศพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 รายข่าวที่เกี่ยวข้อง