สงกรานต์ปีนี้ ย้ำงดสาดน้ำ-ปะแป้ง-ปาร์ตี้โฟม แต่จัดกิจกรรมอื่นได้ตามประเพณี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สงกรานต์ปีนี้ ย้ำงดสาดน้ำ-ปะแป้ง-ปาร์ตี้โฟม แต่จัดกิจกรรมอื่นได้ตามประเพณี

สงกรานต์ปีนี้ ย้ำงดสาดน้ำ-ปะแป้ง-ปาร์ตี้โฟม แต่จัดกิจกรรมอื่นได้ตามประเพณี

รมว.วธ.เผยสงกรานต์ปีนี้ย้ำงดสาดน้ำ-ปะแป้ง-ปาร์ตี้โฟม แต่จัดกิจกรรมอื่นได้ตามประเพณีวัฒนธรรม

วันนี้ (16มี.ค.64) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรอบการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันสงกรานต์ที่ครบถ้วนทุกมิติ โดยในวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ โดยจะออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


เบื้องต้นให้จัดกิจกรรมสงกรานต์ได้ตามประเพณี อย่างการ สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร รดนำ้ดำหัวผู้ใหญ่ งดเว้นการสาดน้ำ ปะแป้ง เพราะยังมีความกังวลจากหลายภาคส่วน และเกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาอีก


แนวโน้มที่จะเสนอต่อศบค.ชุดใหญ่ จะอนุญาตให้มีการจัดงานสงกรานต์ตามประเพณี งดเว้นการปะแป้ง ประพรมน้ำตามประเพณี รถน้ำใส่มือใส่บ่า และงดเว้นการสาดน้ำในที่สาธารณะทั้งหมด รวมไปถึงงดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมด้วย


ส่วนสถานบันเทิง สถานที่เอกชน ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข หรือ DMHTT ส่วนถนนข้าวสาร หรือถนนสายสำคัญ สามารถปิดถนนได้ และจัดงานตามประเพณีได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีของแต่ละจังหวัด


ส่วนกิจกรรมวันไหลที่จะจัดหลังเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น ยังคงสามารถดำเนินการได้แต่ ประเพณีวัฒนธรรม แต่ยังคงงดเว้นการสาดน้ำ การปะแป้ง เช่นกัน โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะออกข้อปฏิบัติ อย่างเป็นทางการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมศบค.โดยจะปรับเปลี่ยนจากระเบียบในปี 2563 ที่ให้จัดสงกรานต์ที่บ้านงดเว้นกิจกรรมภายนอก ซึ่งในปีนี้ก็จะผ่อนคลายตามสถานการณ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง