ผวจ.ปทุมฯ สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุด สกัดโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผวจ.ปทุมฯ สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุด สกัดโควิด

ผวจ.ปทุมฯ สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุด สกัดโควิด

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุดสกัดโควิด-19 บริเวณ "ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ"

วันนี้( 16 ก.พ.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแ เผยเอกสารสำคัญ จากทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เรื่องการจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค

เพื่อกักกันในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จึงให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค อาคารพาณิชย์ ทั้งหมด 9 แห่งดังนี้


1.อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

2.อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ตลาดสุชาติ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

3.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 17 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

4.อาคารพาณิชย์โดยรอบซออยรังสิต-ปทุมธานี19 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

5.อาคารพาณิชย์โดยรอบซออยรังสิต-ปทุมธานี 21 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

6.อาคารพาณิชย์โดยรอบซออยรังสิต-ปทุมธานี 23 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

7.อาคารพาณิชย์โดยรอบซออยรังสิต-ปทุมธานี 25 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

8.อาคารพาณิชย์โดยรอบซออยรังสิต-ปทุมธานี 27 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

9.อาคารพาณิชย์โดยรอบซออยรังสิต-ปทุมธานี 29 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี


โดยห้ามมีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดหรืออกจากสถานที่ป้องกันแล้วควบคุมโรคผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับผวจ.ปทุมฯ สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ เร่งสกัดโควิด-19

ผวจ.ปทุมฯ สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ เร่งสกัดโควิด-19


ผวจ.ปทุมฯ สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ เร่งสกัดโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง