TNN online ติดโควิดซ้ำ 2 ครั้ง! "หมอยง" ชวนตอบแบบสอบถาม สแกนเลยที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ติดโควิดซ้ำ 2 ครั้ง! "หมอยง" ชวนตอบแบบสอบถาม สแกนเลยที่นี่

ติดโควิดซ้ำ 2 ครั้ง! หมอยง ชวนตอบแบบสอบถาม สแกนเลยที่นี่

"หมอยง" เชิญชวนผู้ที่ป่วย หรือ ติดเชื้อโควิด 2 ครั้ง ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย คลิก หรือ สแกนเลยที่นี่

"หมอยง" เชิญชวนผู้ที่ป่วย หรือ ติดเชื้อโควิด 2 ครั้ง ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย คลิก หรือ สแกนเลยที่นี่


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในหัวข้อ "โควิด 19  ขอเชิญชวน ผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อโควิด 2 ครั้ง  กรุณาช่วยตอบแบบ สอบถามเพื่องานวิจัย ยง ภู่วรวรรณ13 มกราคม  2566 "


โดยระบุว่า "ในปัจจุบัน โรคโควิด-19 ได้เริ่มมีการติดเชื้อซ้ำ หรือมีการติดเชื้อเป็นครั้งที่ 2 มากขึ้น ทางศูนย์ฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะของการติดเชื้อซ้ำของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2ในการศึกษานี้จะมีการให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีการเก็บข้อมูลในรายละเอียดของท่านเพื่อนำไปวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร เช่น ประวัติการฉีดวัคซีนก่อน และการติดเชื้อทั้ง 2 ครั้ง รวมทั้งความรุนแรงของโรค ในแต่ละครั้ง และผลที่เกิดขึ้นของการติดเชื้อซ้ำ เพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ้ำ หรือติดครั้งที่ 2 

ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านที่มีประวัติ เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้าร่วมตอบแบบสอบถามในกูเกิลฟอร์ม โดยผลการศึกษาวิจัยจะนำไปเผยแพร่ในภาพรวม แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ 


แบบสอบถามอยู่ใน อยู่ใน QR code หรือ web link 

https://forms.gle/yRByK5qNeKEX8KZB6"


ติดโควิดซ้ำ 2 ครั้ง! หมอยง ชวนตอบแบบสอบถาม สแกนเลยที่นี่ภาพจาก AFP/ รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง