TNN online มีอาการ Long COVID ใช่ไหม? โหลดแอปฯนี้นัดหมอผ่านออนไลน์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มีอาการ Long COVID ใช่ไหม? โหลดแอปฯนี้นัดหมอผ่านออนไลน์

มีอาการ Long COVID ใช่ไหม? โหลดแอปฯนี้นัดหมอผ่านออนไลน์

เปิดคลินิก Long COVID สำหรับผู้ป่วยอาการผิดปกติหลังหายติดเชื้อ 9 แห่ง หรือ นัดพบหมอผ่านออนไลน์ต้องโหลดแอปฯนี้

วันนี้ ( 4 ส.ค. 65 )กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เตรียมพร้อมเปิดคลินิก Long COVID ติดตามอาการแบบ One Stop Service สำหรับผู้มีอาการผิดปกติหลังจากหายติดเชื้อโควิด บริการตรวจประเมิน วินิจฉัยให้การรักษา พร้อมส่งต่อหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อระบบ Smart OPD ผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอ กทม.” เริ่มให้บริการตั้งแต่ 9 พ.ค. เป็นต้นไป

นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อโควิดแตกต่างกัน อีกทั้ง ปัญหาด้านการหายใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในภาวะลองโควิด โดยอาจมีการเกิดแผลเป็น พังผืดในเนื้อปอด ได้กว่าครึ่งของกลุ่มที่มีอาการมากหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่เร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถทำให้อาการดังกล่าวหายไปและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น จึงเตรียมเปิดคลินิก Long COVID ในโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง 

ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.0 น.

- ARI Clinic โรงพยาบาลตากสิน

ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

-  คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

- คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสิรินธร

ทุกวันพุธ

เวลา 09.00-12.00 น.

- อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เวลา 13.00-16.00 น.

- ARI Clinic โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

- คลินิกประกันสุขภาพ โรงพยาบาลกลาง

- คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ

- คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

เพื่อรองรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลัน แต่ยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยง่าย อ่อนแรง ไอ เจ็บแน่นหน้าอก และอ่อนเพลียเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อส่วนหนึ่ง ยังคงรู้สึกว่าร่างกายยังผิดปกติโดยอาการเรื้อรังที่หลงเหลืออยู่นี้ เรียกว่า ลองโควิด ("Long COVID-19" หรือ "Post COVID-19 Syndrome") ซึ่งจะครอบคลุมการให้คําปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น รวมถึงการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในกรณีจําเป็น)

เบื้องต้นได้วางรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก โดยนัดหมายการรับบริการผ่าน BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine ในแอปพลิเคชั่น “หมอ กทม.” เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิของผู้ป่วยได้

มีอาการ Long COVID ใช่ไหม? โหลดแอปฯนี้นัดหมอผ่านออนไลน์


ข้อมูลจาก  : กรุงเทพมหานคร โดยประชาสัมพันธ์ 

ภาพจาก  :  กรุงเทพมหานคร โดยประชาสัมพันธ์

ข่าวแนะนำ