TNN online ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 1,843 ราย เสียชีวิต 27 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 1,843 ราย เสียชีวิต 27 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 1,843 ราย เสียชีวิต 27 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 1,843 ราย เสียชีวิต 27 ราย

วันนี้ ( 2 ส.ค.65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,843 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยในประเทศ 1,843 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,370,692 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

---------------------

หายป่วยกลับบ้าน 2,514 ราย

หายป่วยสะสม 2,372,190 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,012 ราย

---------------------

เสียชีวิต 27 ราย

เสียชีวิตสะสม 9,733 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 916 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน

โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล

จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 1,843 ราย เสียชีวิต 27 ราย


ข้อมูลจาก  : ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

ภาพจาก  : ศูนย์ข้อมูลโควิด-19/TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง