TNN online แพทย์แนะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง หมั่นสังเกตอาการหลังหายจากโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

แพทย์แนะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง หมั่นสังเกตอาการหลังหายจากโควิด

แพทย์แนะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง หมั่นสังเกตอาการหลังหายจากโควิด

แพทย์ราชวิถี แนะ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมั่นสังเกตอาการตนเอง หลังหายจากการติดโควิด อาจเกิดภาวะลองโควิด การทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลง หากมีอาการควรรีบพบแพทย์

วันนี้ (19 มิ.ย.65) นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า อาการของ "ลองโควิด" (Long Covid) จะคล้ายกับอาการของโรค NCD หลายโรค ทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจอุดตันอุดกั้นเรื้อรัง โรคที่มีผลต่อจิตใจและระบบประสาท

มีอาการปวดทั่วๆ ไป อ่อนแรง หายใจเหนื่อยหายใจไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก เจ็บกล้ามเนื้อ ใจสั่นหรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น การรับรู้ผิดปกติ การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ปอดและสมองลดลง รวมถึงไต ตับ ตับอ่อน ม้าม ต่อมหมวกไตและทางเดินอาหาร อาจเกิดเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลหรือหลายอาการรวมกัน เป็นแค่ชั่วคราวหรือระยะเวลานานหรือถาวร 

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองล้า ภาวะพร่องทางระบบประสาทอัตโนมัติ ภาวะ Guillain-Barre Syndrome (ภาวะระบบประสาทส่วนปลายถูกทำลายด้วยภูมิคุ้มกันแบบเฉียบพลัน) โรคเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเรื้อรัง และโรคนอนไม่หลับ ซึ่งต้องปรึกษาและรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง

แพทย์แนะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง หมั่นสังเกตอาการหลังหายจากโควิด


ด้าน รศ.(พิเศษ) นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน มะเร็ง ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์จะรักษาลองโควิดตามอาการเป็นหลัก ดังนั้นหากมีอาการแล้วพบแพทย์โดยเร็ว และตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะช่วยให้รู้ทันความผิดปกติที่เกิดขึ้น รักษาได้ทันท่วงที และดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมจากภาวะแทรกซ้อนของลองโควิด.ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ