TNN online โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ฟรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ฟรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป ที่เคยฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม

วันนี้ (28ธ.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับวัคซีน Astra Zeneca ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนกันยายน 2564

หรือได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนตุลาคม 2564

สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://chulapfizer.kcmh.or.th/

โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

เนื่องจากมีข้อมูลว่าระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตร AstraZeneca จำนวน 2 เข็ม หรือ Sinovac ตามด้วย AstraZeneca จะมีระดับต่ำลงหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 - 6 เดือน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

วัน-เวลาฉีดวัคซีน

ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ่มนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดทำแบบลงทะเบียน ฯ นี้

สำหรับประชาชนเพื่อลงทะเบียน และเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด mRNA (Pfizer) จำนวน 1 เข็ม

โดยท่านจะได้รับฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 4 - 7 และ 10 - 14 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. - 13:00 น. ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คือ

มีประวัติรับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac ตามด้วย AstraZeneca ภายในเดือน กันยายน 2564 หรือ

มีประวัติรับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน ตุลาคม 2564

ต้องไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคโควิด-19 (เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับเข็มกระตุ้น)

ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ฟรีภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง