TNN online ทรู ร่วมกับ กสทช. มอบซิมฟรี และมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เรียนออนไลน์

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรู ร่วมกับ กสทช. มอบซิมฟรี และมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เรียนออนไลน์

ทรู ร่วมกับ กสทช. มอบซิมฟรี และมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เรียนออนไลน์

ภายใต้สถานการณในปัจจุบัน กลุ่ม บริษัททรู ร่วมกับ กสทช. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนออนไลน์ที่บ้าน มอบซิมฟรี และมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เรียนออนไลน์ที่บ้านฟรี สำหรับนักเรียนระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับ ปวช.การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

ทรู ร่วมกับ กสทช. มอบซิมฟรี และมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เรียนออนไลน์โดยมอบแพ็กเกจเน็ตเรียนออนไลน์ ไม่อั้น ความเร็ว 10 เมกะบิต  (มูลค่าเดือนละ 79 บาท)  นาน 2 เดือน ฟรี ใช้แอปพลิเคชัน เรียนออนไลน์ อาทิ True Vroom, Microsoft Team, Google Meet, Zoom, Google Meet, Cisco Meeting, WebEx, Line Chat พร้อมใช้งานอินเตอร์เน็ต ความเร็วเต็มสปีด อีก 2 กิกะไบต์ 

 

โดยสามารถเริ่มใช้งานแพ็กเกจได้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564

 

รับซิมแบบเติมเงินฟรี

ซิมเรียนที่บ้าน สำหรับเรียนออนไลน์และ โชเชียลไม่อั้น พร้อมเข้าเว็บสถาบันไม่เสียค่าเน็ต

ซิมสามัญประจำบ้าน สำหรับคนชอบเรียนออนไลน์ โทรสายด่วนโควิด ชมความบันเทิงฟรีที่ทรูไอดี

 

รับซิมได้แล้ววันนี้ถึง 9 สิงหาคม ที่ ทรูช้อป ตัวแทนจำหน่าย หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ทรูสโตร์ 

 

ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เน็ตเรียนออนไลน์ฟร 

นักเรียนระดับชั้น 

- อนุบาล

- ประถมศึกษา

- มัธยมศึกษา

- ระดับ ปวช.

- การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  

 

การรับสิทธิ์แพ็กเสริมเรียนออนไลน์ฟรี

  • นักเรียนแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปยังสถานศึกษาของท่านเพื่อรับสิทธิ์
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 นักเรียน

 

เงื่อนไขในการขอรับซิมฟรี:

  • สามารถขอรับซิมการ์ดได้ที่ ที่ ทรูช้อป ตัวแทนจำหน่าย หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ทรูสโตร์ 
  • แสดงบัตรประชาชนในการรับซิม 
  • สามารถเลือกได้เพียง 1 ซิม (1 ซิม /1 บัตรประชาชน /โครงการ) ขึ้นอยู่กับซิมที่มีอยู่ในสาขานั้นๆ
  • ซิมที่สามารถเลือกรับได้จะเป็นซิมระบบเติมเงินเท่านั้น ประกอบด้วย ซิมสามัญประจำบ้าน และ ซิมเรียนที่บ้าน 
  • นักเรียนสามารถรับซิมตัวด้วยเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์ หรือ อนุโลมให้ผู้ปกครอง สามารถขอรับซิมการ์ดแทนได้ เพียงนำบัตรประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับซิม 
  • เมื่อรับซิมการ์ดจากเจ้าหน้าที่แล้วจะต้องทำการลงทะเบียนซิมตามเงื่อนไขกสทช.ที่ระบุไว้

 

สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2564 ถึง 9 สิงหาคม 2564