Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็นสถานีข่าวโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าว สด ตลอด 24 ชั่วโมง โดย ทีมข่าวมืออาชีพ ออกอากาศแบบ Free To Air ที่รับชมผ่านได้ทั้งระบบ Ku Band และ C Band  วันนี้ สถานีข่าว TNN24 เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่พร้อมด้วยความสามารถ และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมาร่วมงานกับทางสถานีฯ ในตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งงาน Social Media Writer (พนักงานสัญญาจ้างรายปี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นำข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ โพสต์ขึ้นบน Facebook, Twitter และช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ

2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อนำขึ้น Facebook, Twitter และช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ
3. ดูแลการตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่ส่งเรื่องผ่านเข้ามาทาง Facebook, Twitter และช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ

คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23-25 ปี

2. จบปริญญาตรีสาขาประชาสัมพันธ์, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานและสามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ ได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานเป็นกะ หรือ ทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
6. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี สุภาพอ่อนน้อม สามารถทำงานภายใต้ความกดดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบSenior Copy Editor-website (นักข่าวอาวุโส) 

คุณสมบัติ
1. ชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 28-32 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำข่าวขึ้นบนเว็บไซต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี สุภาพอ่อนน้อม สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
6. สามารถทำงานเป็นกะ หรือ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้Officer Copy Editor –website (นักข่าว) 

คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22 – 25 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำข่าวขึ้นบนเว็บไซต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี สุภาพอ่อนน้อม สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอ
6. สามารถทำงานเป็นกะ หรือ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้


ส่งประวัติพร้อมหลักฐาน รูปถ่ายและผลงาน มาได้ที่ E-mail : tnn24online@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย์ ถึง แผนก TNN DIGITAL MEDIA เลขที่ 118/1 ชั้น 9 อาคารทิปโก้ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 วงเล็บมุมซอง " ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร "

ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :