Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
คทช.เร่งแก้ปัญหาจัดสรรที่ดินให้กลุ่มพีมูฟ
18 มิ.ย. 61, 12.40 น.
0
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เร่งแก้ปัญหาจัดสรรที่ดินให้กลุ่มพีมูฟ เผยดำเนินการไปแล้ว 32 ชุมชน

วันนี้ (18มิ.ย.61) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า นายกรัฐมนตรีเร่งรัดการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศโดยเร็ว ซึ่งกระทรวง จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยปัจจุบันมีพื้นที่เป้าหมายการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนทั้งสิ้น 635 พื้นที่ ใน 70 จังหวัด กว่า 1 ล้านไร่

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างดังกล่าวแล้ว โดยแก้ไขบทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีบทบาทและอำนาจหน้าที่เฉพาะการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศในภาพรวม เพื่อบูรณาการนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินที่ดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ทั้งสองฉบับ เมื่อกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวว่า ที่ประชุมยังรับทราบการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสั่งคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ โดยผลการจัดสรรที่ดินทำกินตามข้อเรียกร้องจำนวน 58 ชุมชน สามารถดำเนินการได้ 32 ชุมชน โดยอนุญาตตามกฎหมายแล้ว 8 ชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงาน 24 ชุมชน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 26 ชุมชน เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง และทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้ง 5 กระทรวง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่ยื่นคำขอ จำนวน 486 ชุมชน เสนอคณะกรรมการประสานงาน เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้ คทช. เพื่อพิจารณากำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป พร้อมกันนี้ที่ประชุม ยังได้เห็นชอบการดำเนินการพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการ แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดิน ซึ่งมีราษฎรถือครองในเขตพื้นที่ป่าไม้ ในส่วนที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวถึงการเร่งดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่สถานที่ก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาล เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ก็ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้ว่าราชการจังหวัด ไปดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกป่าไปบางส่วนและว ขระที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการพูดคุยกันของคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :