Welcome to tnnthailand.com วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สนช.ไฟเขียวผ่านร่างพรบ.สงฆ์3วาระรวด
29 ธ.ค. 59, 11.41 น.
6723
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

สนช.ลงมติเอกฉันท์182เสียง ผ่านร่างพรบ.คณะสงฆ์3 วาระรวด แก้ไขการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ เตรียมประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไป

วันนี้ (29ธ.ค.59) เมื่อเวลา 10.00 น. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ พร้อมคณะ สนช. 84 คน เป็นผู้เสนอขอแก้ไขในมาตรา 7 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในมาตรา 7 ให้กลับไปใช้ความเดิมตามโบราณราชประเพณี ที่การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ จากปัจจุบันที่การแต่งตั้งต้องผ่านขั้นตอนการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

ทั้งนี้ ตามระเบียบสนช. เปิดช่องให้รัฐบาล สามารถนำร่างกฎหมายกลับไปพิจารณาได้ภายใน 30 วัน แต่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ระบุว่า ไม่ขัดข้องกับการพิจาณาแก้ไขของ สนช. ที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาวาระแรกทันที

สมาชิก สนช. อาทิ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายสมชาย แสวงการ ต่างอภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ว่าเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่มีมาตั้งแต่ปี 2505 และการสถาปนาในอดีตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยืนยันว่า การแก้ไขครั้งนี้ไม่ใช่การลดอำนาจของมหาเถรสมาคม (มส.) พร้อมเห็นว่าควรดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน 3 วาระรวด เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพียงมาตราเดียว ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน

จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 184 งดออกเสียง 5 เห็นชอบในหลักการ ก่อนที่นายสมชาย แสวงการ จะเสนอตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณา โดยเข้าสู่วาระ 2 และวาระ 3 ต่อเนื่องทันที ภายหลังใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมง สนช. ได้ลงมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 182 งดออกเสียง 6 เสียง เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :