Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ปลด!ช่างภาพดังพ้นสมาชิกกรณีแอบอ้างภาพ
22 ธ.ค. 59, 13.22 น.
929
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

สมาคมถ่ายภาพฯ มีมติให้ช่างภาพคนดัง “อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง” พ้นจากสมาชิก กรณีแอบอ้างนำภาพในหลวง-พระราชินีไปตกแต่งสร้างเป็นภาพใหม่ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ

วันนี้ (22ธ.ค.59) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง "ให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ" โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขสมาชิก 2137 ได้ทำการนำไฟล์ภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ถ่ายโดย นายรชฎ วิสราญกุล จำนวนหลายไฟล์ ไปทำการตกแต่งสร้างเป็นภาพใหม่ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อีกทั้งยังได้ใส่ชื่อตนเองในภาพ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และนำไปเผยแพร่ในสื่อหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ในหลายโอกาส โดยให้สัมภาษณ์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าภาพดังกล่าวเป็นผลงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเรื่องนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เห็นว่า การกระทำของนายอนุชัยเป็นการกระทำที่มิบังควร อีกทั้งยังเป็นการเจตนากระทำผิดทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม นับเป็นการประพฤติตนในทางอันเป็นที่รังเกียจของสังคม และนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ อย่างยิ่ง

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขใหม่ ปี พ.ศ. 2558 ข้อ 10(5) จึงมติมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

15578446_1151152924933660_5032789858865689716_n.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :