TNN online เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี

TNN ONLINE

World

เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี

เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี

ประเทศมาลี มีการเผยแพร่ภาพน่าตกใจทะเลสาบที่แห้งจนกลายเป็นทะเลทราย จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ ( 6 พ.ย. 64 )อากาศยานไร้คนขับ เป็นภาพมุมสูงทำให้เราเห็นถึงความแห้งแล้งที่ประเทศมาลี ก่อนหน้านี้ตรงจุดนี้เคยเป็นทะเลสาบ "ฟากิบิเน" หนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกของแอฟริกา ซึ่งประชาชนต่างมีวิถีชิวิต และอาศัยทะเลสาบแห่งนี้ในการดำรงชีวิต ตอนนี้ประชาชนต่างกำลังเดือดร้อนอย่างมากจากการที่ทะเลสาบแห่งนี้แห้งเหือดลง โดยย้อนกลับไปทะเลสาบเริ่มที่จะส่งสัญาณและเริ่มที่จะแห้งลงนับตั้งแต่ คศ 1970 เป็นต้นมา ภัยแล้งที่เป็นผลมาจากเรื่องของโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี

อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งนี้เริ่มแห้งจนกลายเป็นเนินทราย ประชาชนต้องหันไปเพิ่งน้ำฝนแทน เรื่องนี้ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลโดยตรงต่อประชาชนประมาณ 200,000 คน ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ จากข้อมูลพบว่าประชาชนต่างอพยพออกนอกพื้นที่แล้วประมาณ ร้อยละ 50-60 บางคนเปิดเผยว่ามีความจำเป็นต้องทิ้งภูมิลำเนาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทั้งตนเองและบุตรหลาน มากไปกว่านั้นอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากังวลความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนที่เหลืออยู่จากเรื่องการขาดแคลนน้ำ 

มาลีเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้ว สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมของประเทศนี้ก็ยังเข้าวิกฤต มากไปกว่านั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีสภาพเป็นทะเลทรายหรือกึ่งทะเลทราย โดยที่มาลียังเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี


เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี


เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี


เปิดภาพโดรน “ทะเลสาบกลายเป็นทะเลทราย” จากภัยแล้งหนักในมาลี


ภาพจาก :   รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง