จีนห้ามเด็กอายุ 6-7 ปี สอบข้อเขียน จำกัดเวลาเล่นเกมออนไลน์

TNN ONLINE

World

จีนห้ามเด็กอายุ 6-7 ปี สอบข้อเขียน จำกัดเวลาเล่นเกมออนไลน์

จีนห้ามเด็กอายุ 6-7 ปี สอบข้อเขียน จำกัดเวลาเล่นเกมออนไลน์

จีนสั่งห้ามสอบข้อเขียนกับเด็กอายุ 6-7 ปี ชี้กดดันเด็กแต่เล็กทำร้ายร่างกายและจิตใจ ด้านหน่วยงานควบคุมสื่อสั่งลดชั่วโมงที่อนุญาตให้เด็กเล่นเกมออนไลน์เหลือแค่ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง

วันนี้( 31 ส.ค.64) กระทรวงศึกษาธิการจีน ชี้ว่า เด็กอายุ 6-7 ปี หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่จำเป็นต้องมีการสอบข้อเขียนในกระดาษ ขณะที่เด็กระดับชั้นอื่นๆ โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดการสอบปลายภาคได้ทุกภาคการศึกษา ข้อบังคับครั้งล่าสุดยังจำกัดการสอบในชั้นปีอื่นๆของการศึกษาภาคบังคับให้เหลือเพียงเทอมละ 1 ครั้ง โดยอนุญาตให้จัดสอบกลางภาคและสอบย่อยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเท่านั้น นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจีน ยังประกาศห้ามไม่ให้มีการบ้าน สำหรับเด็กประถม 1 และสั่งห้ามไม่ให้มีการบ้าน ที่เด็กต้องใช้เวลาทำเกินกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งจนถึงวัยมัธยมต้นอีกด้วย

กระทรวงศึกษาธิการของจีนระบุ ในนโยบายครั้งใหม่ว่า การจัดสอบที่บ่อยเกินไปจะทำให้นักเรียนมีภาระและตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการสอบมากเกินไป แรงกดดันดังกล่าวจะทำให้นักเรียนที่อายุน้อยได้รับผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลจีน ซึ่งรวมถึงการปราบปรามโรงเรียนกวดวิชาที่ผู้ปกครองเห็นเป็นหนทางเพิ่มความสำเร็จทางการศึกษาให้บุตรหลาน

นอกจากนี้ สำนักงานสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติของจีนกำหนดช่วงเวลาที่จะอนุญาตให้เด็กเล่นเกมออนไลน์ลงเหลือสัปดาห์ละแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้น เฉพาะวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยเกมเมอร์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะสามารถเล่นเกมออนไลน์แค่ระหว่างเวลา 20.00-21.00 น. ของ 3 วันนี้เท่านั้น แต่ช่วงปิดเทอมเด็กจะได้รับอนุญาตให้เล่นเกมออนไลน์ได้นานขึ้น แต่ยังจำกัดวันละ 60 นาที กฎใหม่นี้เป็นความพยายามเพื่อควบคุมพฤติกรรมติดเกมของเด็กจีน ที่ส่งผลต่อการศึกษาและชีวิตประจำวัน และทำให้พ่อแม่จำนวนมากทุกข์ใจ

ขณะที่เทนเซนต์ ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ของจีน รับปากว่าจะดูแลกวดขันไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงการเล่นเกมในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เล่นเกมออนไลน์ของจีนจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวในการลงทะเบียนเล่นเกมออนไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์โกงอายุ และห้ามบริษัททั้งหลายให้บริการเกมแก่เด็กนอกเวลาที่กำหนด แต่แถลงการณ์ไม่ได้กล่าวว่าบทลงโทษคืออะไร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง