ภัยพิบัติรุนแรง ตลอด 20 ปี คร่าชีวิตไปแล้วเกือบ 500,000 คน

TNN ONLINE

WORLD

ภัยพิบัติรุนแรง ตลอด 20 ปี คร่าชีวิตไปแล้วเกือบ 500,000 คน

ภัยพิบัติรุนแรง ตลอด 20 ปี คร่าชีวิตไปแล้วเกือบ 500,000 คน

รายงานวิจัยพบ ภัยพิบัติรุนแรง ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วเกือบ 5 แสนคน

วันนี้ (25ม.ค.64) จากการประชุมการปรับตัวสู้สภาวะอากาศเปี่ยนแปลง (Climate Adaptation Summit) ที่มีขึ้นในวันนี้ พบว่า จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทั้ง พายุ, น้ำท่วม หรือคลื่นความร้อน ซึ่งนับรวมแล้วมีมากกว่า 11,000 เหตุการณ์ ได้คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 480,000 คนแล้ว

นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศที่ยากจน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากกว่าประเทศที่ร่ำรวย ในขณะที่ประเทศที่ร่ำรวย หรือพัฒนาแล้ว กลับมีส่วนร่วมในการป้องกันภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงยังไม่มากนัก อีกทั้งยังนับว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญในการทำให้เกิดภาวะดังกล่าวอีกด้วย โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เช่น เปอร์โต ริโก, เมียนมาร์ และเฮติ

สถาบันคลังสมอง Germanwatch ได้คำนวนว่า ภัยธรรมชาติต่ง ๆ เหล่านี้ ทำให้เศณรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบมากกว่า 2.56 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรอืกว่า 76.8 ล้านล้านบาท ในศตวรรษนี้

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงโลกร้อนปารีส เมื่อปี 2015 ประเทศที่ร่ำรวย จะต้องให้การสนับสนุน 1 แสนล้านดอลลาร์ หรือกว่า 3 ล้านล้านบาท ต่อปี เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่า ในการลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ผลการวิจัยล่าสุด กลับพบว่า งบประมาณจากประเทศร่ำรวย ที่จะช่วยประเทศยากจนนั้น กลับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ด้านนักวิทยาศาตร์กว่า 3,000 คน ทั่วโลก ได้ออกมาร่วมกดดันบรรดาผู้นำโลก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องผู้คนจากปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่นับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะแล้งจัด, ไฟป่า, คลื่นความร้อน, น้ำท่วม, ซูเปอร์พายุ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากความยากจน, การขาดแคลนน้ำ, การสูญเสียพื้นที่ทำกิน ที่ทั้งหมดจะนำมาสู่ปัญหาการอพยพ และกระทบกับชีวิตพวกเขาอย่างมาก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ยังกระทบต่อผลผลิตด้านอาหารกว่า 30 เปอร์เซนต์

มีวัคซีนสำหรับโควิด-19 แล้ว แต่วัคซีนโลกร้อนไม่มี วัคซีนเดียวที่จะทำได้คือ ทุกคนต้องช่วยกัน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE