TNN online ภัยพิบัติรุนแรง ตลอด 20 ปี คร่าชีวิตไปแล้วเกือบ 500,000 คน

TNN ONLINE

World

ภัยพิบัติรุนแรง ตลอด 20 ปี คร่าชีวิตไปแล้วเกือบ 500,000 คน

ภัยพิบัติรุนแรง ตลอด 20 ปี คร่าชีวิตไปแล้วเกือบ 500,000 คน

รายงานวิจัยพบ ภัยพิบัติรุนแรง ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วเกือบ 5 แสนคน

วันนี้ (25ม.ค.64) จากการประชุมการปรับตัวสู้สภาวะอากาศเปี่ยนแปลง (Climate Adaptation Summit) ที่มีขึ้นในวันนี้ พบว่า จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทั้ง พายุ, น้ำท่วม หรือคลื่นความร้อน ซึ่งนับรวมแล้วมีมากกว่า 11,000 เหตุการณ์ ได้คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 480,000 คนแล้ว

นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศที่ยากจน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากกว่าประเทศที่ร่ำรวย ในขณะที่ประเทศที่ร่ำรวย หรือพัฒนาแล้ว กลับมีส่วนร่วมในการป้องกันภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงยังไม่มากนัก อีกทั้งยังนับว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญในการทำให้เกิดภาวะดังกล่าวอีกด้วย  โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เช่น เปอร์โต ริโก, เมียนมาร์ และเฮติ 

สถาบันคลังสมอง Germanwatch ได้คำนวนว่า ภัยธรรมชาติต่ง ๆ เหล่านี้ ทำให้เศณรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบมากกว่า 2.56 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรอืกว่า 76.8 ล้านล้านบาท ในศตวรรษนี้ 

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงโลกร้อนปารีส เมื่อปี 2015 ประเทศที่ร่ำรวย จะต้องให้การสนับสนุน 1 แสนล้านดอลลาร์ หรือกว่า 3 ล้านล้านบาท ต่อปี เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่า ในการลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ผลการวิจัยล่าสุด กลับพบว่า งบประมาณจากประเทศร่ำรวย ที่จะช่วยประเทศยากจนนั้น กลับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

ด้านนักวิทยาศาตร์กว่า 3,000 คน ทั่วโลก ได้ออกมาร่วมกดดันบรรดาผู้นำโลก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องผู้คนจากปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่นับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะแล้งจัด, ไฟป่า, คลื่นความร้อน, น้ำท่วม, ซูเปอร์พายุ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากความยากจน, การขาดแคลนน้ำ, การสูญเสียพื้นที่ทำกิน ที่ทั้งหมดจะนำมาสู่ปัญหาการอพยพ และกระทบกับชีวิตพวกเขาอย่างมาก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ยังกระทบต่อผลผลิตด้านอาหารกว่า 30 เปอร์เซนต์ 

มีวัคซีนสำหรับโควิด-19 แล้ว แต่วัคซีนโลกร้อนไม่มี วัคซีนเดียวที่จะทำได้คือ ทุกคนต้องช่วยกัน 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง