กรุงเทพโพลล์เผยปชช.วิตกภัยแล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี

TNN ONLINE

WORLD

กรุงเทพโพลล์เผยปชช.วิตกภัยแล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี

กรุงเทพโพลล์เผยปชช.วิตกภัยแล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี

กรุงเทพโพลล์เผยปชช.ส่วนใหญ่วิตกกังวลประเทศไทยเจอภัยแล้งรุนแรงในรอบ 40 ปีห่วงกระทบชีวิตอย่างหนัก

วันนี้ ( 18 ม.ค. 63 ) กรุงเทพโพลล์ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับวิกฤตภัยแล้ง 2020 พบว่า ร้อยละ 50.5 กังวลเรื่องการทำเกษตร รายได้เกษตรกร พืชผลเกษตรเสียหายมากที่สุด หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง รองลงมา ร้อยละ 49.1 กังวลไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ และ ร้อยละ 48.6 กลัวข้าวของราคาแพงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้น

ส่วนความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดกับสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากเป็นอันดับ 2 ในรอบ 40 ปี ร้อยละ 72.5 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 27.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนการเตรียมรับมือกับภัยแล้ง ร้อยละ 81.5 มีการเตรียมรับมือ โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 67.8 ใช้น้ำอย่างประหยัดขึ้น ร้อยละ 19.5 กักตุนน้ำดื่ม และร้อยละ 18.0 ซื้อถังเก็บน้ำ ขณะที่ร้อยละ 18.5 ไม่มีการเตรียมรับมือ เพราะน่าจะมีน้ำใช้เพียงพอ

นอกจากนี้ ร้อยละ 53.3 มีความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอาชีพของตนเอง ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด แต่ร้อยละ 46.7 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อการเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติของหน่วยงานรัฐ จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและทำให้คนไทยมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีได้ หรือไม่ กลับพบว่า ร้อยละ 57.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 43.0 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand