TNN หญิงข้ามเพศญี่ปุ่นแก้คำนำหน้าได้ แม้ไม่ได้ผ่าตัด

TNN

World

หญิงข้ามเพศญี่ปุ่นแก้คำนำหน้าได้ แม้ไม่ได้ผ่าตัด

หญิงข้ามเพศญี่ปุ่นแก้คำนำหน้าได้ แม้ไม่ได้ผ่าตัด

ศาลสูงญี่ปุ่นอนุมัติให้ผู้หญิงข้ามเพศรายหนึ่งสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อในทะเบียนครอบครัวได้ แม้ว่าจะไม่ได้เข้ารับการผ่าตัดก็ตาม นับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาอย่างยิ่ง ในประเทศที่ยังคงความอนุรักษ์นิยมสูงเช่นนี้

ศาลสูงทางตะวันตกของญี่ปุ่นอนุมัติกฎหมายพิเศษนี้ในวันนี้ให้กับหญิงข้ามเพศรายหนึ่ง (10 ก.ค.) ให้สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อในทะเบียนครอบครัวได้ แม้ว่าจะไม่ได้เข้ารับการผ่าตัดก็ตาม  ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศ เนื่องจากมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศอยู่ด้วย โดยในข้อกำหนด 5 ประการสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพศ ได้แก่ "ข้อกำหนดด้านรูปลักษณ์" ซึ่งบุคคลนั้นจะต้อง “มีรูปลักษณ์ภายนอก ที่คล้ายกับเพศนั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนสถานะ" และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ก็จะต้องทำการแปลงเพศ หรือการดำเนินการอื่นใด ให้เข้ากับหลักการ


อย่างไรก็ตาม ตามหลักการแล้วหญิงข้ามเพศจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศ แต่แม้ว่าผู้ร้องจะไม่ได้รับการผ่าตัด ศาลสูงก็สรุปว่าเธอมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านรูปลักษณ์ของกฎหมาย เนื่องจากเมื่อมีรูปลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น เป็นผลมาจากการใช้ฮอร์โมนเพศหญิง นอกจากนี้ ศาลชี้ให้เห็นว่า หากข้อกำหนดนี้ถูกตีความว่าต้องได้รับการผ่าตัดอยู่เสมอ ก็อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ


ข้อกำหนดอีกประการหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพศในทะเบียนครอบครัวที่กำหนดโดยกฎหมายพิเศษคือ "ข้อกำหนดเรื่องการเป็นหมัน" โดยบุคคลที่แสวงหาการเปลี่ยนแปลงเพศควร “ไม่มีต่อมสืบพันธุ์ มิฉะนั้น การทำงานของพวกเขาจะสูญสิ้นไปอย่างถาวร”


ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องรายนี้ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อโดยไม่ต้องผ่าตัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2019 แต่ขณะนั้นทั้งศาลครอบครัวและศาลสูงตัดสินว่าผู้ร้องไม่ผ่านเกณฑ์การเป็นหมัน และไม่อนุมัติการเปลี่ยนเพศ ต่อมาผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ฟังคดีนี้และตัดสินในเดือนตุลาคม 2023 ว่าข้อกำหนดเรื่องการเป็นหมันนั้น “ขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่ถูกต้อง” 


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศาลชั้นต้นไม่ได้ตัดสินว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ศาลฎีกาจึงไม่ได้ข้อสรุปว่าจะอนุมัติการเปลี่ยนเพศที่แท้จริงของโจทก์หรือไม่ และส่งคดีกลับไปยังศาลสูง จึงเป็นที่มาของกฎหมายพิเศษที่ตัดสินในวันนี้ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง