TNN ปากปล่องภูเขาไฟสตอมโบลียุบ จากลาวายังทะลักต่อเนื่อง

TNN

World

ปากปล่องภูเขาไฟสตอมโบลียุบ จากลาวายังทะลักต่อเนื่อง

ปากปล่องภูเขาไฟสตอมโบลียุบ จากลาวายังทะลักต่อเนื่อง

การปะทุที่เกิดขึ้นภายในภูเขาไฟสตอมโบลี หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ในอิตาลี ส่งผลให้ปากปล่องหนึ่งของภูเขาถึงกับยุบตัวลง

ห้องแล็บการทดสอบทางธรณีฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ในอิตาลี เผยแพร่ภาพถ่ายความร้อนภายในภูเขาไฟสตอมโบลีในวันนี้ (4 ก.ค.) แสดงให้เห็นการปะทุของลาวาบริเวณปากปล่องหนึ่งของภูเขาไฟ ปริมาณลาวาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไหลทะลักออกจากปากปล่อง และทำให้ส่วนหนึ่งของปากปล่องภูเขาไฟดังกล่าวยุบตัวลง


โดยการปะทุของลาวาภายในภูเขาไฟสตอมโบลี ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณปากปล่องที่เป็นยอดเขา และการปะทุออกจากรอยแยกด้านข้างทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาไฟ ซึ่งเมื่อลาวาไหลออกจากรอยแยกบริเวณดังกล่าวแล้ว ก็จะไหลลงสู่ทะเลทันที


ทั้งนี้ ภูเขาไฟสตอมโบลี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะซิซิลี ทางใต้ของอิตาลี ถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ 3 ลูกในอิตาลีที่ยังคุกรุ่นอยู่ และที่ผ่านมา เกิดการปะทุพ่นธารลาวาและเถ้าถ่านออกจากปากปล่องอยู่เป็นระยะ ๆ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง