TNN โครงการเก็บขยะแลกข้าวสารในฟิลิปปินส์

TNN

World

โครงการเก็บขยะแลกข้าวสารในฟิลิปปินส์

โครงการเก็บขยะแลกข้าวสารในฟิลิปปินส์

ที่ฟิลิปปินส์มีโครงการดี ๆ ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลแล้ว ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพได้อีกด้วย

โครงการที่ว่านี้มีชื่อว่า 'โครงการพลาสติกแลกข้าว' ถือกำเนิดขึ้นโดยกลุ่มอาสาสมัครซึ่งมี ฮูลิโอ เอนดายา เป็นแกนนำ มีชาวบ้านในเมืองมาบินี ซึ่งไกลจากกรุงมะนิลาให้ความร่วมมือในการเก็บขยะพลาสติกตามชายหาด เพื่อนำไปแลกกับข้าวสาร 1 กิโลกรัมต่อการเก็บขยะ 1 ครั้ง ไม่ว่าจะได้ขยะน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตาม


โครงการขยะแลกข้าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเล ในขณะที่เมืองมาบินีเป็นแหล่งดำน้ำชื่อดังตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปะการัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก แต่ปัจจุบัน กำลังเผชิญปัญหาที่มาจากขยะพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นเต่าที่ติดอวนดักปลาหรือกลืนพลาสติกเข้าไป นอกจากนี้ ยังพบไมโครพลาสติกในปลาทะเลที่ถูกชาวประมงจับจำหน่ายเป็นอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภคด้วย


โครงนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 สามารถเก็บขยะได้แล้วกว่า 4,300 ตัน ถูกนำไปแลกเป็นข้าวสารได้กว่า 2,000 กิโลกรัม ช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่ง  ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า ในแต่ละเดือน สามารถประหยัดค่าข้าวสารได้เกือบครึ่งหนึ่งจากการเก็บขยะไปแลกข้าวตามโครงการนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง