TNN ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎใหม่ในฤดูปีนภูเขาไฟฟูจิวันแรก

TNN

World

ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎใหม่ในฤดูปีนภูเขาไฟฟูจิวันแรก

ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎใหม่ในฤดูปีนภูเขาไฟฟูจิวันแรก

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดฤดูกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ ที่ญี่ปุ่น ก็มีนักปีนเขาไปรอประตูเปิดตั้งแต่ 03.00 น. และยังเป็นวันแรกที่เริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมและควบคุมจำนวนนักปีนเขาด้วย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และควบคุมไม่ให้มีนักปีนเขาในแต่ละวันมากเกินไป

วันนี้ (1 ก.ค.) วันแรกของการเปิดฤดูกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ มีนักปีนเขามารอเดินขึ้นเขากันตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาและมีลมแรง โดยในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดยามานาชิได้นำมาตรการใหม่เข้ามาใช้เพื่อควบคุมจำนวนนักปีนเขาในแต่ละวัน ไม่ให้มีมากเกินไป ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมปีนเขาคนละ 2,000 เยน หรือประมาณ 450 บาท โดยเงินส่วนนี้จะถูกนำไปบำรุงรักษาเส้นทางขึ้นเขา สร้างที่พักฉุกเฉินเพิ่ม และจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่ม เพื่อลดอุบัติเหตุและดูแลนักปีนเขาตลอดเส้นทาง


ทางจังหวัดยามานาชิ กำหนดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะเปิดให้มีคนปีนภูเขาไฟฟูจิได้วันละ 4,000 คน สำหรับเส้นทางเดินเขาที่มีชื่อว่า ‘โยชิดะ’ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีคนเดินขึ้นมากที่สุด และจะปิดประตูไม่ให้นักปีนเขาผ่านเข้ามาได้ ในช่วงเวลา 16:00-03:00 น. เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดบนเส้นทางขึ้นเขา โดยเฉพาะช่วงใกล้จะถึงยอดเขาที่มักประสบปัญหานักปีนเขาแออัดกันจนเกินไป และยังช่วยป้องกันปัญหาการเดินขึ้นเขาในเวลากลางคืนที่ค่อนข้างอันตราย


นักปีนเขาที่จ่ายค่าธรรมเนียมขึ้นเขาแล้วจะได้รับสายรัดข้อมือเป็นหลักฐาน ซึ่งนักปีนเขาสามารถจองวันที่ตัวเองต้องการจะปีนเขาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันโควตาปีนเขาเต็มในแต่ละวัน


นักปีนเขาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมและกำหนดจำนวนนักปีนเขาในแต่ละวันว่าเป็นวิธีที่สมเหตุสมผล เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและเพื่อความปลอดภัยของนักปีนเขาเองด้วย


ภูเขาไฟฟูจิมีความสูง 3,776 เมตร เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ ทำให้ในแต่ละปี มีนักปีนเขาทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ เดินทางมาปีนเขา ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว มีคนมาปีนภูเขาฟูจิด้วยเส้นทางโยชิดะ มากถึง 160,000 คน แต่จำนวนนักปีนเขาที่มากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เส้นทางขึ้นเขาเสียหาย และยังมีปัญหานักปีนเขาที่ไม่มีประสบการณ์มากพอ เจอกับอุบัติเหตุระหว่างทาง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง