TNN ญี่ปุ่นอาจขึ้นค่าเข้าปราสาทฮิเมจิ จาก 230 บาทเป็น 1,100 บาท

TNN

World

ญี่ปุ่นอาจขึ้นค่าเข้าปราสาทฮิเมจิ จาก 230 บาทเป็น 1,100 บาท

ญี่ปุ่นอาจขึ้นค่าเข้าปราสาทฮิเมจิ จาก 230 บาทเป็น 1,100 บาท

นายกเทศมนตรีญี่ปุ่นเล็งขึ้นค่าเข้าปราสาทฮิเมจิ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,100 บาท

Japan: นายกเทศมนตรีญี่ปุ่นเล็งขึ้นค่าเข้าปราสาทฮิเมจิ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,100 บาท


ฮิเดยาสุ คิโยโมโตะ นายกเทศมนตรีเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ กล่าวว่า เขากำลังพิจารณาที่จะขึ้นค่าเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ (1,100 บาท) จากเดิมราคาสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนอยู่ที่ 1,000 เยน หรือราว 6.35 ดอลลาร์สหรัฐ (230 บาท) ขณะที่ค่าเข้าของชาวญี่ปุ่นปรับลงเป็น 5 ดอลลาร์สหรัฐ (180 บาท)


การปรับราคานี้อาจทำให้เกิดการถกเถียงได้ แต่เขาก็ระบุว่า ค่าดูแลปราสาทใช้งบเยอะ ฉะนั้นจึงมีแนวคิดที่จะปรับค่าเข้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติกับชาวญี่ปุ่นให้ต่างกัน แต่ตัวเลขค่าเข้าที่จะปรับขึ้นเป๊ะ ๆ ว่าจะเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตัวเลขอื่น ยังไม่ได้ตัดสินใจ


ทั้งนี้ปราสาทฮิเมจิมีการปรับปรุงค่าเข้าทุก ๆ 10 ปีอยู่แล้วตามปกติ


อย่างไรก็ตามทางการเมืองเพิ่งเริ่มหารือเกี่ยวกับค่าเข้าใหม่นี้ และการปรับขึ้นค่าเข้าอย่างเร็วที่สุด จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2025

_____

ภาพ: Getty Images

ข่าวแนะนำ