TNN ญี่ปุนรับนักท่องเที่ยวเกิน 3 ล้านคน 3 เดือนติดกัน

TNN

World

ญี่ปุนรับนักท่องเที่ยวเกิน 3 ล้านคน 3 เดือนติดกัน

ญี่ปุนรับนักท่องเที่ยวเกิน 3 ล้านคน 3 เดือนติดกัน

ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเดือน มากกว่า 3 ล้านคน ติดกัน 3 เดือนแล้ว ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการของญี่ปุ่น แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา ‘ภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง’

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.04 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 60.1% และถือว่าเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นเดือนละมากกว่า 3 ล้านคน โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ญี่ปุ่นก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 3.04 ล้านคน และเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่น 3.08 ล้านคน ส่งผลให้ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่ญี่ปุ่น รวมแล้วเกือบ 15 ล้านคน และใช้จ่ายเงินในญี่ปุ่นรวมกันกว่า 1.75 ล้านล้านเยน หรือเกือบ 4 แสนล้านบาท


จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเทศกาลวันหยุดยาวของจีน ที่ทำให้มีคนจีนเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น รวมถึงการอ่อนค่าของค่าเงินเยน ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งหากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่น ยังคงอยู่ในระดับนี้ มีความเป็นไปได้ ที่ในปีนี้ ญี่ปุ่นจะทำสถิติมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด จากเดิมที่เคยทำสถิติไว้ในปี 2019 ที่มีคนต่างชาติมาเที่ยวญี่ปุ่น รวม 31.9 ล้านคน


นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปญี่ปุ่นมากที่สุด คือเกาหลีใต้ และจีน แต่ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากอินเดียมาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 11 เท่า ส่วนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็มาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า


อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการที่ญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปเป็นจำนวนมหาศาล แม้จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ แต่สำหรับชาวญี่ปุ่นอาจจะรู้สึกว่าถูกรบกวน เพราะมีนักท่องเที่ยวเยอะเกินไป จนเกิดปัญหา Overtourism หรือภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง โดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยว ที่บางแห่งก็เตรียมมาตรการรับมือนักท่องเที่ยวแล้ว อย่างเมืองรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิก็มีการสร้างจุดบังวิวภูเขาไฟฟูจิ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันถ่ายรูป หรืออย่างเมืองฮิเมจิ ทางภาคตะวันตกของจีน ก็มีแผนจะเก็บเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นค่าเข้าชมปราสาท เพิ่มอีกสามเท่า เพื่อควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ข่าวแนะนำ