TNN จีนเล็งเชื่อมรถไฟมาเลเซีย-สปป.ลาว-ไทย

TNN

World

จีนเล็งเชื่อมรถไฟมาเลเซีย-สปป.ลาว-ไทย

จีนเล็งเชื่อมรถไฟมาเลเซีย-สปป.ลาว-ไทย

ทางการจีนตั้งใจศึกษาแผนเชื่อมทางรถไฟสายชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย เข้ากับเส้นทางรถไฟที่จีนให้การสนับสนุนในสปป.ลาวและไทย

จีนมีความตั้งใจเพื่อศึกษาแผนเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซี (ECRL) มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.66 แสนล้านบาท กับโครงการเส้นทางรถไฟสายอื่น ๆ ที่จีนสนับสนุนในสปป.ลาวและไทย อันเป็นความพยายามเพื่อขยายความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่ หนึ่งแถบหนึ่งเส้น ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


เรื่องนี้เปิดเผยโดยนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงของจีน ที่อยู่ระหว่างการเยือนมาเลเซียนาน 3 วัน และแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิมของมาเลเซีย ที่รัฐสลังงอร์ ระหว่างพิธีเริ่มต้นการก่อสร้างทางรถไฟ สายอีซีอาร์แอล ระยะทาง 665 กิโลเมตร ที่จะเชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของมาเลเซียภายในสิ้นปี 2026 โดยระบุด้วยว่าแผนดังกล่าวจะทำให้เส้นทางรถไฟสายภาคกลางของโครงการเส้นทางรถไฟแพน-เอเชีย เริ่มต้นจากเมืองคุนหมิงในจีนมายังสิงคโปร์กลายเป็นความจริง โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างระเบียงการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่ทั้งทางบกและทางทะเล ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค และกระชับความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ