TNN จีนฉลองเทศกาลโคมไฟ ถือเป็นการสิ้นสุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

TNN

World

จีนฉลองเทศกาลโคมไฟ ถือเป็นการสิ้นสุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

จีนฉลองเทศกาลโคมไฟ ถือเป็นการสิ้นสุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

ประชาชนทั่วประเทศจีน แห่ชมความงามของโคมไฟหลากสีสันและหลากหลายรูปแบบ โดยเทศกาลโคมไฟในจีนจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ พร้อมกับการสิ้นสุดการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิด้วย

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยเทศกาลโคมไฟ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ฉลองกันทั้งสิ้น 15 วันในเดือนแรกของปฏิทินจันทรคติของจีน และยังถือเป็นการสิ้นสุดการเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย


ทั้งนี้ ชาวจีนมักเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟด้วยการออกไปนอกบ้านเพื่อชมโคมไฟหลากหลายความสวยงามในรูปแบบและสีสันที่แตกต่างกัน จากฝีมือศิลปินท้องถิ่น ที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่, ไม้, หวาย, ฟางข้าวสาลี หรือวัสดุใด ๆ ก็ตามที่สามารถนำมาใช้ได้


มีโคมไฟรูปทรงหลากสีสันมากมายหลายประเภท เช่น มังกรบิน ปลากระโจน เสือที่มีพลัง และคำอธิบายคติชนวิทยาที่หลากหลาย โดยมีการออกแบบที่สร้างสรรค์ตามจินตนาการ


ประเพณีการแขวนโคมไฟในประเทศจีนมีมานับพันปี และหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมจีน ซึ่งโคมไฟเป็นสัญลักษณ์ของความสดใส, การกลับมาพบกันใหม่ และความเจริญรุ่งเรือง ผู้คนจึงนิยมแขวนโคมไฟทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยเฉพาะในเดือนแรกของปฏิทินจันทรคติจีน เพื่ออวยพรการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี


เทศกาลโคมไฟถูกบรรจุเข้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติชุดที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2018

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง