TNN อิสราเอลชี้มีสัญญาณความหวัง ใกล้ได้ข้อตกลงปล่อยตัวประกันในกาซา

TNN

World

อิสราเอลชี้มีสัญญาณความหวัง ใกล้ได้ข้อตกลงปล่อยตัวประกันในกาซา

อิสราเอลชี้มีสัญญาณความหวัง ใกล้ได้ข้อตกลงปล่อยตัวประกันในกาซา

อิสราเอลระบุ มีสัญญานความหวังใกล้ได้ข้อตกลงใหม่ปล่อยตัวประกันในกาซา ด้านรัสเซียให้การต่อศาลโลก อิสราเอลต้องยุติการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในพื้นที่ยึดครองมาจากปาเลสไตน์

เบนนี แกนซ์ รัฐมนตรีในครม.สงครามอิสราเอล แถลงทางโทรทัศน์วานนี้ (21 กุมภาพันธ์) มีสัญญาณแห่งความหวังเบื้องต้นว่า จะสามารถบรรลุข้อตกลงใหม่เพื่อปล่อยตัวประกันจากฉนวนกาซา ในระหว่างการเจรจาระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพักรบสงครามในฉนวนกาซา ความพยายามส่งเสริมให้บรรลุข้อตกลงใหม่เพื่อปล่อยตัวประกันกำลังดำเนินอยู่ และมีสัญญาณเบื้องต้นที่มีความหวังว่า การเจรจามีความคืบหน้า


แกนซ์ ระบุด้วยว่า อิสราเอลจะไม่หยุดมองหาวิธีและจะไม่พลาดโอกาสที่จะนำตัวประกันชาวอิสราเอลกลับบ้าน


อย่างไรก็ตาม แกนซ์เตือนว่า หากไม่มีการบรรลุข้อตกลงใหม่ใด ๆ กองทัพอิสราเอลจะสู้รบต่อไปในกาซา ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เดือนศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนของชาวมุสลิมก็ตาม 


ทั้งนี้ เดือนศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนจะเริ่มในวันที่ 10 มีนาคมนี้ อิสราเอลได้ขีดเส้นตายให้วันเริ่มรอมฎอนดังกล่าว เป็นวันเส้นตายให้ฮามาสต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดในกาซา มิฉะนั้นอิสราเอลจะเริ่มบุกภาคพื้นดินเมืองราฟาห์ในฉนวนกาซา


ด้านวลาดิเมียร์ ทารา-บริน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ ขึ้นให้การต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) หรือศาลโลก ศาลสูงสุดแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ เมื่อวานนี้ว่า อิสราเอลจะต้องหยุดตั้งถิ่นฐานชาวยิวในพื้นที่ที่ยึดครองมาจากปาเลสไตน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็น (UNSC) หลายมติ ที่มีจุดประสงค์เพื่อบรรลุ “ทางแก้ 2 รัฐ” และตั้งประเทศปาเลสไตน์


ขณะนี้ศาลโลกกำลังพิจารณาผลในทางกฎหมาย ที่เกิดจากการที่อิสราเอลยึดครองพื้นที่ปาเลสไตน์ ตามคำร้องของสมัชชาใหญ่ยูเอ็น UNGA ที่ร้องต่อศาลโลกเมื่อปี 2022 หรือ 2 ปีที่แล้ว ขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยที่ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย ต่อการที่อิสราเอลยึดครองพื้นที่ปาเลสไตน์ดังกล่าว


อิสราเอลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาของศาลโลกครั้งนี้ ได้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องของศาลโลกครั้งนี้ อาจทำลายโอกาสการเจรจาเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชาวยิว

—————

ภาพ: Reuters

ข่าวแนะนำ