TNN อินเดียปล่อยดาวเทียมสำรวจ ‘INSAT-3DS’ ขึ้นสู่วงโคจรนอกโลกสำเร็จ

TNN

World

อินเดียปล่อยดาวเทียมสำรวจ ‘INSAT-3DS’ ขึ้นสู่วงโคจรนอกโลกสำเร็จ

อินเดียปล่อยดาวเทียมสำรวจ ‘INSAT-3DS’ ขึ้นสู่วงโคจรนอกโลกสำเร็จ

อินเดียประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศดวงใหม่ ‘INSAT-3DS’ ขึ้นสู่วงโคจรนอกโลก

องค์การวิจัยอวกาศอินเดีย หรือ ISRO ประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมจากศูนย์อวกาศ Satish Dhawan ในเมืองศรีหริโกฎา นอกชายฝั่งอ่าวเบงกอล รัฐอานธรประเทศ ทางตอนใต้ของอินเดีย สำเร็จ


การปล่อยดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศครั้งนี้ของอินเดีย มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการสังเกตสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยพิบัติ โดยมีจรวด GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)-F14 นำดาวเทียม INSAT-3DS ขึ้นสู่วงโคจร 


ด้านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยอวกาศอินเดีย ระบุว่า ดาวเทียมดวงนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยา ควบคู่ไปกับดาวเทียม INSAT-3D และ INSAT-3DR ที่ปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบัน

—————

ภาพ: ISRO

ข่าวแนะนำ