TNN online เปรูหนาวจัด! หญ้ากลายเป็นน้ำแข็งคร่าชีวิต "อัลปากา" แล้ว 500 ตัว

TNN ONLINE

World

เปรูหนาวจัด! หญ้ากลายเป็นน้ำแข็งคร่าชีวิต "อัลปากา" แล้ว 500 ตัว

เปรูหนาวจัด! หญ้ากลายเป็นน้ำแข็งคร่าชีวิต อัลปากา แล้ว 500 ตัว

เปรูอุณหภูมิหนาวจัดถึงจุดเยือกแข็ง ทำให้ทุ่งหญ้ากลายเป็นน้ำแข็งคร่าชีวิต "อัลปากา" ไปแล้วอย่างน้อย 500 ตัว

เปรูอุณหภูมิหนาวจัดถึงจุดเยือกแข็ง ทำให้ทุ่งหญ้ากลายเป็นน้ำแข็งคร่าชีวิต "อัลปากา" ไปแล้วอย่างน้อย 500 ตัว


วันนี้( 24 พ.ย.65) อุณหภูมิหนาวจัดถึงจุดเยือกแข็งในภาคกลางและภาคใต้ของเปรู ทำให้ตัวอัลปากาตายไปแล้วอย่างน้อย 500 ตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุจากอดอาหารตาย เนื่องจากทุ่งหญ้าที่เคยเป็นอาหารของอัลปากา กลายสภาพเป็นน้ำแข็งไปหมดจนกินไม่ได้

ชุมชนหลายแห่งในภาคใต้เปรู ซึ่งเผชิญกับอากาศหนาวทารุณ และส่งผลกระทบทำให้ตัวอัลปากาอดอาหารตายไปเป็นจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งท้องถิ่นและรัฐบาลกลางเปรู ช่วยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้ช่วยเข้ามาแทรกแซงให้ความช่วยเหลือ 

ชุมชนในเปรูที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวจัดจนทำให้ตัวอัลปากาตายไปเป็นจำนวนมาก ล้วนตั้งอยู่บนเขาสูงในภูมิภาคที่ตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอนดิสในเปรู บางชุมชนตั้งอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,676 เมตร

ข้อมูลจากสหพันธ์สตรีชนเผ่าอัลปาเกราสระดับภูมิภาค (Regional Federation of Alpagueras Woman) ระบุว่า มีสัตว์หลายชนิดที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวจัดในเปรูทั้งหมดประมาณ 25,000 ตัวแล้วในปี 2022 นี้
ภาพจาก รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ