TNN online วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2564 ผู้ใช้รถขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

TNN ONLINE

Wealth

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2564 ผู้ใช้รถขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2564 ผู้ใช้รถขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศแจ้ง วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2564 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง

แฟ้มภาพ

วันนี้ (10ธ.ค.64) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่า ผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ทางพิเศษศรีรัช

ทางพิเศษอุดรรัถยา

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย

ทั้งนี้ กทพ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจรคอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2564 ผู้ใช้รถขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทางภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)


ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง