TNN online สศช.ห่วงหนี้เสียบัตรเครดิตพุ่ง 3.51% - 1 ใน 3 เป็นคนอายุน้อยกว่า 35 ปี

TNN ONLINE

Wealth

สศช.ห่วงหนี้เสียบัตรเครดิตพุ่ง 3.51% - 1 ใน 3 เป็นคนอายุน้อยกว่า 35 ปี

สศช.ห่วงหนี้เสียบัตรเครดิตพุ่ง 3.51% - 1 ใน 3 เป็นคนอายุน้อยกว่า 35 ปี

สศช.เผยหนี้ครัวเรือนไทยไตรมาส 2 เพิ่ม 5% หนี้เสียบัตรเครดิตพุ่ง 3.51% 1 ใน 3 เป็นคนอายุน้อยกว่า 35 ปี

วันนี้ ( 24 พ.ย. 64 )สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานสถานการณ์ หนี้ครัวเรือน ไตรมาส 2 ของปี 2564 เพิ่มขึ้น 5% มีมูลค่ากว่า 14.24 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 89.3% ต่อจีดีพี ซึ่งลดลงจาก 90.6% ในไตรมาสที่ผ่านมา

ส่วนประเด็นคุณภาพสินเชื่อที่ต้องเฝ้าระวัง คือ หนี้บัตรเครดิต ซึ่งมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นเป็น 3.51% จากไตรมาสก่อนที่อยู่ระดับ 3.04% รวมทั้งลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีปัญหาหนี้เสีย 1 ใน 3 มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

นอกจากนี้ จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรอบครึ่งปี 2564 พบว่า การก่อหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น มีมูลค่าหนี้รวม 8.5 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าจากปี 2562 ที่มีมูลค่าหนี้นอกระบบ 5.6 หมื่นล้านบาท

สศช.ห่วงหนี้เสียบัตรเครดิตพุ่ง 3.51% - 1 ใน 3 เป็นคนอายุน้อยกว่า 35 ปี


ข้อมูลจาก : สศช.

ภาพจาก : ช่างภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ