TNN online พาณิชย์ ดันข้าว กข43 ไทยแข่งขันในแคนาดา รับเทรนด์สุขภาพโตพุ่ง

TNN ONLINE

Wealth

พาณิชย์ ดันข้าว กข43 ไทยแข่งขันในแคนาดา รับเทรนด์สุขภาพโตพุ่ง

 พาณิชย์ ดันข้าว กข43 ไทยแข่งขันในแคนาดา รับเทรนด์สุขภาพโตพุ่ง

พาณิชย์เดินหน้าชูข้าว กข43 ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพในแคนาดา ตามเทรนด์ตลาดที่สูงขึ้น ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563 – 2567 ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต”

วันนี้( 23 พ.ย.64) นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศผ่านการทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ในฐานะเซลล์แมนประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลความต้องการของตลาดข้าวอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้ไทยสามารถผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดได้ดียิ่งขึ้น


ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครโทรอนโต ศึกษาความต้องการข้าวในตลาดแคนาดาเนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มรักสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยไทยมีข้าวสีและข้าว เพื่อสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้เป็นอย่างดี โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สคต. ณ นตรโทรอนโต ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Media Launch ณ ร้านอาหารสไตล์ละตินอเมริกา Selva นครโทรอนโต โดย“เชฟนุ้ย” (นางนงลักษณ์ เรกรูล่า) หนึ่งในเชฟที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของชาวแคนาดาได้เปิดตัวเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “ข้าวคลุกมะเขือเทศ” (Tomato Rice) โดยนำข้าวขาว กข43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลาง - ต่ำ มาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศและ Tomato Paste ตามสไตล์อาหารละติน พร้อมทั้งแจกตัวอย่างข้าว กข43 ให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ ได้นำกลับไปทดลองปรุงที่บ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงานกว่า 40 ราย ทั้งนี้ คาดว่าข้าว กข43 จะได้รับความนิยมในแคนาดา เนื่องจากเหมาะกับผู้บริโภคแคนาดาในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น


สำหรับ แคนาดาถือเป็นหนึ่งในตลาดข้าวคุณภาพสูง (Premium Market) ของไทย โดยในปี 2564 (ม.ค. - ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวไปแคนาดาปริมาณ 56,350 ตัน ลดลงร้อยละ 32.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวไปยังแคนาดากลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.29 เนื่องจากปัจจัยค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้มากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคนาดาเริ่มคลี่คลาย ทำให้มีความต้องการข้าวทั้งจากผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจบริการอาหาร (ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงเรือสำราญ) เพิ่มขึ้น โดยชนิดข้าวที่ส่งออกหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอม และข้าวเหนียว


อย่างไรก็ดี กรมฯ มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และขยายตลาดข้าวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดประชุมกับผู้นำเข้าข้าวสำคัญผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและติดตามสถานการณ์ตลาดข้าว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวภายใต้แนวคิด “Think Rice Think Thailand” ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวไทยให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกต่อไป


 พาณิชย์ ดันข้าว กข43 ไทยแข่งขันในแคนาดา รับเทรนด์สุขภาพโตพุ่ง

 พาณิชย์ ดันข้าว กข43 ไทยแข่งขันในแคนาดา รับเทรนด์สุขภาพโตพุ่ง

 พาณิชย์ ดันข้าว กข43 ไทยแข่งขันในแคนาดา รับเทรนด์สุขภาพโตพุ่ง


ข้อมูล: กรมการค้าต่างประเทศ

ภาพประกอบ : พีอาร์ กรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวแนะนำ