TNN online ใครพลาดรอเลย! วันพรุ่งนี้เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ "ออมไปด้วยกัน" อีกครั้ง

TNN ONLINE

Wealth

ใครพลาดรอเลย! วันพรุ่งนี้เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ "ออมไปด้วยกัน" อีกครั้ง

ใครพลาดรอเลย! วันพรุ่งนี้เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ ออมไปด้วยกัน อีกครั้ง

สบน.เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น "ออมไปด้วยกัน" อีกครั้ง ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย เริ่มพรุ่งนี้ เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท

วันนี้ (21พ.ย.64) นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงินรวม 70,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร

เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน วอลเล็ต สบม. จะได้ร่วมจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้อีกครั้ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท - ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

มีรายละเอียดดังนี้

1. จำหน่ายให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 วงเงิน 55,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ทั้ง 2 รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายทั้งในช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

2. จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำหน่ายเฉพาะช่องทาง Counter ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามวิธีการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ เพื่อความสะดวกและสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้อมูลจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ