TNN online หมดแล้ว! พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมไปด้วยกัน" หลังเปิดขายได้เพียง12นาที

TNN ONLINE

Wealth

หมดแล้ว! พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมไปด้วยกัน" หลังเปิดขายได้เพียง12นาที

หมดแล้ว! พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน หลังเปิดขายได้เพียง12นาที

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมไปด้วยกัน" ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จำหน่ายหมดเกลี้ยงแล้วหลังเปิดได้เพียง 12 นาที

วันนี้ (15พ.ย.64) นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.” 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จำหน่ายได้ครบ 10,000 ล้านบาท หลังเปิดจำหน่ายได้เพียง 12 นาที

สบน. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.” และพบกับพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมไปด้วยกัน” ที่จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 

โดยจะเริ่มจำหน่ายให้แก่ประชาชน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี และจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี ตามลำดับ 

จึงขอเชิญผู้สนใจสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่าย   ได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


หมดแล้ว! พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน หลังเปิดขายได้เพียง12นาที

ข้อมูลจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง