TNN online บอร์ด IP ไฟเขียวซื้อหุ้นดรัก แคร์ ขยายธุรกิจครบวงจร

TNN ONLINE

Wealth

บอร์ด IP ไฟเขียวซื้อหุ้นดรัก แคร์ ขยายธุรกิจครบวงจร

บอร์ด IP ไฟเขียวซื้อหุ้นดรัก แคร์  ขยายธุรกิจครบวงจร

บอร์ด IP ไฟเขียวอินเตอร์ ฟาร์มาซี ซื้อหุ้นดรัก แคร์ผู้นำธุรกิจร้านขายยา 88.67% มูลค่า 311 ล้านบาท ขยายช่องทางจำหน่าย คาดชำระเงิน-โอนหุ้นได้ไตรมาส 1/65 พร้อมโชว์ผลงานงวด 9 เดือนแรกปี 2564 กำไรสุทธิ 72 ล้านบาท

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP   เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาซี จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท  เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)  ขยายช่องทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ และกำไรของบริษัทมากขึ้น

 

ทั้งนี้อนุมัติให้ “อินเตอร์ ฟาร์มาซี” เข้าซื้อหุ้น 88.67% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว มูลค่าราว 311 ล้านบาท ของบริษัท ดรัก แคร์ จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “LAB PHARMACY” ซึ่งประกอบธุรกิจมายาวนานถึง 29 ปี มีสาขากระจายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า 20 สาขา เบื้องต้นบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขอสินเชื่อบางส่วนจากสถาบันการเงิน คาดชำระเงินและโอนหุ้นทั้งหมดได้ภายในไตรมาส 1/2565


“ดีลดังกล่าวเป็นอีกย่างก้าวในการขยายธุรกิจเข้าสู่การจำหน่ายเวชภัณฑ์ (ยา) สำหรับคน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ต่อจิ๊กซอว์การดำเนินธุรกิจให้มีความครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อผลักดันยอดขายและกำไรเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง”   


สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตเกือบ 35% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แตะ 72 ล้านบาท รายได้รวมเติบโตกว่า 100% แตะ 624 ล้านบาท ตามการเติบโตของยอดขาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-Aging Nutraceuticals) ที่ยังคงเติบโตโดดเด่นกว่า 76% แตะ 239 ล้านบาท หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กระตุ้นผู้บริโภคหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น


ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Healthcare)  เติบโตดีต่อเนื่องกว่า 54% แตะ 179 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Animal Healthcare) เติบโต 155% แตะ 58 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มเวชภัณฑ์รักษาโรคยังเติบโตแตะ 113 ล้านบาท จากยอดขายผลิตภัณฑ์หลักของของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด (บริษัทย่อย) และการผลิตยาเชิงพาณิชย์ให้กับทางเทวา อิสราเอล (สัญญารับจ้างผลิต 3-5 ปีแล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์) 


ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 189 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนขายที่ขยับตามการเติบโตของยอดขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GP) อยู่ที่ระดับ 45.37% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP) อยู่ที่ระดับ 11.57%


 ซึ่งขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชภัณฑ์รักษาโรค และเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกจำหน่าย เพื่อผลักดันอัตรากำไรให้ปรับเพิ่มสูงขึ้น มั่นใจภาพรวมรายได้ทั้งปี 2564 เติบโตโดดเด่นตามเป้าหมาย 850 – 900 ล้านบาท 


ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทฯได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จำนวน 716 บริษัท สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคำถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ


ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รักษาโรค (Pharmaceutical Innovation), 2.ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-Aging Nutraceuticals), 3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Cosmeceuticals & Aesthetic Innovation), 4.ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง(Companion Animal Healthcare) และ5.ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Animal Healthcare) ที่มา :  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) 


ภาพประกอบข่าว :   บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง