TNN online ทนไม่ไหว! "ศักดิ์สยาม" จี้กทพ.เคลียร์จราจรติดขัด บนทางด่วน 3 เส้นทาง

TNN ONLINE

Wealth

ทนไม่ไหว! "ศักดิ์สยาม" จี้กทพ.เคลียร์จราจรติดขัด บนทางด่วน 3 เส้นทาง

ทนไม่ไหว!  ศักดิ์สยาม จี้กทพ.เคลียร์จราจรติดขัด  บนทางด่วน 3 เส้นทาง

"ศักดิ์สยาม" สั่งกทพ.เร่งแก้จราจรบนทางด่วนหลังพบ 3 เส้นทางติดหนึบ เหตุมีจุดตัด- ทางร่วม-คอขวด คมนาคมเตรียมเสนอคจร.-ครม.เคาะ 21โครงการเดือน กพ.65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบพบว่า เส้นทางหลักที่มีปัญหาการจราจรติดขัดหนักบนทางพิเศษมี 3 เส้นทาง หลักประกอบด้วย  ทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9 ,ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงมักกะสัน-ท่าเรือ-บางนา ,ทางพิเศษฉลองรัช ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักของปัญหาการจราจบนทางพิเศษ แบ่งออกได้ 5 ลักษณะ คือ 1.  ความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ 


 2. มีจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางร่วม และทางแยก  3. พบว่ามีจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษ  4.ปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และ 5. มีหลายจุดเป็นคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ 

 

ทั้งนี้จากปัญหาต่างๆ จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและกำหนดโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งการวิเคราะห์ความเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมทั้งระบบ 


ซึ่งทำให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย 1.โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบัน ซึ่งจะมี 21 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (ปี65-69) จำนวน 16 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (ปี 70 เป็นต้นไป) จำนวน 5 โครงการ  


 2. โครงการทางพิเศษเพิ่มเติมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง จำนวน 11 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (ปี 65-69) จำนวน 5 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (ปี 70 เป็นต้นไป) จำนวน 6 โครงการ


นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เร่งรัดการดำเนินการศึกษาแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษทั้งระบบให้แล้วเสร็จและนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดในเดือน ก.พ.65 โดยจะต้องคำนึงด้วยว่าโครงการแต่ละโครงการตามผลการศึกษาจะต้องมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 


“ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ กทพ.เร่ง พิจารณาเรื่องแหล่งเงินในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการให้ชัดเจน เช่น การบริหารสัญญาของโครงการทางพิเศษเดิม การให้เอกชนร่วมลงทุน หรือการใช้แหล่งเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) นอกจากนั้น ให้พิจารณาเพิ่มเติมถึงปัจจัยด้านการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า เรือ และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ”


ทนไม่ไหว!  ศักดิ์สยาม จี้กทพ.เคลียร์จราจรติดขัด  บนทางด่วน 3 เส้นทาง ที่มา : นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  

ภาพประกอบ :  คมนาคม  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง