TNN online EPG คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards

TNN ONLINE

Wealth

EPG คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards

 EPG คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards

EPG คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards พร้อมติดอันดับหุ้นยั่งยืน และ CG ระดับดีเลิศ 5 ดาว 

วันนี้( 4 พ.ย.64) ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทคว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในงาน “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

“ บริษัทขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงาน และขอขอบคุณนักวิเคราะห์ และ นักลงทุน ที่ให้ความไว้วางใจโหวตเลือกบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการนำเสนอข้อมูล การสื่อสารที่ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงจะพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ดร.ภวัฒน์ กล่าว

ในปีนี้นับเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุน และสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทเป็นภาคธุรกิจที่วางแนวทางและนำศักยภาพองค์กร มาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ พร้อมทั้งผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาด้านความยั่งยืน ให้เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม พร้อมปรับตัว การสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจัดการที่รวดเร็วและมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จาก 716 บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสมีจริยธรรม และตรวจสอบได้ของบริษัท


ข้อมูล: บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาพ: พีอาร์ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง