TNN online วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย

TNN ONLINE

Wealth

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

วันนี้ (21 ต.ค.64) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวม 3 สายทาง ดังนี้

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กทพ. ได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 23.00 น. - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543


ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ