TNN online สรรพสามิตชงบอร์ดอีวีเคาะโครงสร้างภาษี

TNN ONLINE

Wealth

สรรพสามิตชงบอร์ดอีวีเคาะโครงสร้างภาษี

สรรพสามิตชงบอร์ดอีวีเคาะโครงสร้างภาษี

บอร์ดอีวีเตรียมประชุม 11 ต.ค.นี้ เร่งจัดทำแผนโรดแมปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดันเพิ่มสัดส่วนการผลิต 30% ในปี 73 ด้านสรรพสามิตชงแผนโครงสร้างภาษี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่า วันที่ 11 ตุลาคมนี้ จะประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธาน โดยกรมฯ จะรายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี มีความคืบหน้าแล้วมากกว่า 50%


ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมบอร์ดอีวี โดยคลังรับผิดชอบเรื่องสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจให้คนไทยใช้รถอีวีมากขึ้น ต้องดูว่าที่ประชุมจะมีความคิดเห็นหรือให้ปรับตรงส่วนไหนเพิ่มหรือไม่


อย่างไรก็ตาม ภายในปีนี้จะต้องมีความชัดเจนของแผนผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นรูปธรรมแน่นอน ซึ่งจะไม่ใช่แค่อัตราภาษี แต่ยังรวมถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้เป็นแผนงาน (โรดแมป) ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ


สำหรับ 4 คณะอนุกรรมการอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 2.คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า


3.คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และ 4.คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละด้านจะศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ตามเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (รถอีวี) ให้ได้ 30% ในปี 73


ที่มา : IQ

ภาพประกอบ : พิกซาเบย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง