TNN online เคอรี่คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนปี 64 สอดรับบรรษัทภิบาล

TNN ONLINE

Wealth

เคอรี่คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนปี 64 สอดรับบรรษัทภิบาล

เคอรี่คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนปี 64 สอดรับบรรษัทภิบาล

เคอรี่ เอ็กซ์เพรสคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปลายปีที่แล้ว


นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX เปิดเผยว่า ตามที่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งปีนี้ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืน หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปลายปีที่แล้ว


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีการดำเนินโครงการที่หลากหลายซึ่งตอกย้ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อาทิ โครงการ “Kerry Express Grow Green” นำร่องการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ เริ่มต้นเฟสแรกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอบโจทย์การประหยัดพลังงาน และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทได้เปิดตัวโครงการ “Kerry Care” ที่แสดงถึงความเอาใจใส่พนักงานของเคอรี่กว่า 20,000 คนทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเข้ารับวัคซีนตามมาตรการของภาครัฐให้มากที่สุด รวมถึงร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR ชุด PPE ให้กับบุคลากรที่อยู่ด่านหน้า รวมถึงจัดส่งกล่องกำลังใจ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


กจากนี้ การคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่างในการรับ - ส่งพัสดุ การจำกัดจำนวนลูกค้าภายในร้าน พร้อมยังมีการกระตุ้นการใช้บริการแบบไร้สัมผัส ด้วยการชำระค่าบริการแบบ QR payment เพื่อเลี่ยงการจับเงินสด และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสอีกด้วย


สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” เป็นการพิจารณาจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สอดรับกับความมุ่งมั่นของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างคุณค่าให้กับสังคม ไปพร้อมกับการดูแลพนักงาน รวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนของเรา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง