TNN online ตลท.เตือนนักลงทุนระวังซื้อขายหุ้น T ราคาพุ่งแรงไร้พื้นฐาน

TNN ONLINE

Wealth

ตลท.เตือนนักลงทุนระวังซื้อขายหุ้น T ราคาพุ่งแรงไร้พื้นฐาน

 ตลท.เตือนนักลงทุนระวังซื้อขายหุ้น T  ราคาพุ่งแรงไร้พื้นฐาน

ตลท.เตือนนักลงทุนระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ T ชี้ราคาผันผวนแม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ขั้นสูงสุด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ระบุว่า ตลท. เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังอย่างมากก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือT เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด โดยในช่วงเวลาดังกล่าว T ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตือนผู้ลงทุนมาแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ T ได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ T อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า หลักทรัพย์ T ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันนี้(6 ต.ค.) ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 0.56 บาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 42.81 เท่า

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ T อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ T ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ

2. บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ T คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ

3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ T ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)


ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

ภาพประกอบ : พิกซาเบย์,TNN Online

ข่าวแนะนำ