TNN online รฟท.ชงบอร์ดเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ- รถไฟฟ้าสายสีแดง

TNN ONLINE

Wealth

รฟท.ชงบอร์ดเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ- รถไฟฟ้าสายสีแดง

รฟท.ชงบอร์ดเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ- รถไฟฟ้าสายสีแดง

รฟท.ชงบอร์ดพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์-ป้ายโฆษณาสถานีกลางบางซื่อสัญญา 20 ปี สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง 12 สถานีสัญญาระยะสั้น 3 ปี คาดได้คู่สัญญาต้นปี 65

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการรฟท.วันที่ 29 ก.ย.นี้จะมีเสนอโครงการจัดหาเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และ ป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง 12 สถานี หากที่ประชุมเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถออกประกาศเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) เบื้องต้นได้ในเดือนต.ค.นี้


สำหรับการจัดหาเอกชนบริหารพื้นที่ในโครงการนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 สัญญา ได้แก่ การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อ และการบริหารจัดทำป้ายโฆษณาสถานีกลางบางซื่อ โดยทั้งสองสัญญามีระยะเวลาเช่า 20 ปี


ส่วนอีกสองสัญญา คือการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีรถไฟสายสีแดง 12 แห่ง และการบริหารจัดทำป้ายโฆษณา ในสถานีทั้ง 12 แห่ง จะเป็นสัญญาระยะสั้น 3 ปี โดยจะนำไปประมูลรวมกับการจัดหาเอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) เดินรถสายสีแดง เพื่อจูงใจเอกชนร่วมลงทุนมากขึ้นและเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารสัญญา

อย่างไรก็ตาม ภายหลังประกาศเอกสารประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาในขั้นตอนประกวดราคาราว 2 เดือน ได้เอกชนคู่สัญญาในช่วงต้นปี 2565 ซึ่ง รฟท.จะเร่งรัดให้มีการเข้าพื้นที่พัฒนาในทันที โดยระยะแรกที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือพื้นที่บริเวณประตู 4 เป้าหมายคือพัฒนาร้านอาหารรองรับประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟสายสีแดง


ส่วนระยะต่อไปจะผลักดันให้มีการพัฒนาห้างร้านต่างๆ ในรูปแบบช้อปปิ้งมอลล์ มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมไปถึงสินค้าแบรนด์เนม คล้ายกับการบริการในท่าอากาศยาน (สนามบิน) เพื่อยกระดับสถานีกลางบางซื่อต่อไป


อย่างไรก็ตาม การเข้าพื้นที่ช่วงแรกอาจต้องบริหารจัดการร่วมกับศูนย์ฉีดวัคซีน แต่การรถไฟฯ รฟท.มั่นใจว่าจะบริหารพื้นที่ไม่ให้ทับซ้อนหรือเป็นผลกระทบต่อกัน อีกทั้งการให้บริการร้านอาหาร จะรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อด้วย


ที่มา : IQ

ภาพประกอบข่าว : แอร์พอร์ตลิงค์

ข่าวแนะนำ