TNN online (คลิป) ขับเคลื่อนผลตอบแทน ด้วยหุ้นนวัตกรรมการแพทย์

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) ขับเคลื่อนผลตอบแทน ด้วยหุ้นนวัตกรรมการแพทย์

(คลิป) ขับเคลื่อนผลตอบแทน ด้วยหุ้นนวัตกรรมการแพทย์

ขับเคลื่อนผลตอบแทน ด้วยหุ้นนวัตกรรมการแพทย์


ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแทบจะทุกมิติ ทำให้เกิดโอกาสการลงทุนที่หลากหลายตามมา ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมที่มีบทบาทมากไม่แพ้เมกะเทรนด์อื่นๆ ของโลก ก็คือ "นวัตกรรมทางการแพทย์" ที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อการรักษาโรคอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทั่วโลก เผชิญการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ "นวัตกรรมทางการแพทย์" ได้รับความสนใจมากขึ้น วันนี้ เราจะไปมองหาโอกาสในธีมลงทุนนี้ ว่าจะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนได้อย่างไรบ้าง


#กองทุน #LHFUND #หุ้นการแพทย์

ข่าวแนะนำ