TNN online หอการค้าร่วมต่างประเทศจัดฟอรัมธุรกิจดึงนักธุรกิจต่างชาติศึกษาลู่ทางการลงทุน

TNN ONLINE

Wealth

หอการค้าร่วมต่างประเทศจัดฟอรัมธุรกิจดึงนักธุรกิจต่างชาติศึกษาลู่ทางการลงทุน

หอการค้าร่วมต่างประเทศจัดฟอรัมธุรกิจดึงนักธุรกิจต่างชาติศึกษาลู่ทางการลงทุน

หอการค้าร่วมต่างประเทศ จัดฟอรัมธุรกิจ ดึงนักธุรกิจต่างชาติศึกษาลู่ทางการลงทุนในขอนแก่น 23-24 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย หอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย ภายใต้ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย จัดงานฟอรัมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 รูปแบบการจัดงาน ประกอบไปด้วย การจัดเสวนาทางธุรกิจ, การจัด Start-up Business Pitching, การจัดนัดหมายทางธุรกิจ Business Matching ผ่านระบบออนไลน์ 100% โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดขอนแก่น

มร. สแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือ One Chamber, One Community กับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะ MICE CITY หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนา และสังสรรค์ ในต่างจังหวัด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเชื่อมโยงคณะนักธุรกิจต่างชาติกับนักธุรกิจไทย ในปีนี้ตั้งใจว่าจะจัดงานฟอรัมธุรกิจที่ขอนแก่น แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดในปัจจุบันจึงต้องปรับรูปแบบการจัดงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% โดยมีทั้งกิจกรรมเสวนา การนำเสนอผลงานจากทีมสตาร์ทอัพ และการนัดหมายทางธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในขอนแก่น

สำหรับการการจัดบิซิเนส ฟอรั่ม ที่จ.ขอนแก่น จะทำให้เกิดทิศทางการพัฒนาใดบ้างในภาคอีสาน นั้น มร. สแตนลีย์ คัง กล่าวว่า จะเป็นในด้าน mobility / transport คือ rail เพราะฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญ และจะมาช่วยเสริม ด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากร ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง ตลอดจนร่วมลงทุนในด้าน supply chain การผลิต และการบริหารจัดการด้วย ก็จะทำให้ขอนแก่นเป็น Smart City ในด้าน Smart Mobility รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะ ในเรื่อง silver economy หรือเศรษฐกิจผู้สูงอายุ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ residential care หรือการบริการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งตรงกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นอยู่แล้ว พร้อมระบุว่า ขอนแก่นเหมาะกับ อุตสาหกรรมที่หลากหลายด้านด้วยกัน เช่น digital software ซึ่งเป็นขับเคลื่อนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA รวมไปถึงด้าน Health &Wellness

“ตามแผนงานของจังหวัดขอนแก่นที่จะเป็น Medical Hub สร้างศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศ ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 5,000 เตียง เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนเตียง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแห่งอนาคต รวมถึงขอนแก่นก็เหมาะจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบนในการจัดงานไมซ์ต่างๆ เพราะมีความพร้อมในหลายด้านนั้นเอง ซึ่งสามารถรองรับทุกความต้องการของกลุ่มนักเดินทางไมซ์ได้ครบถ้วน” มร. สแตนลีย์ คัง กล่าว

ขณะที่นโยบาย Long-term resident visa ให้ต่างชาติอยู่ไทยระยะยาว จะส่งผลต่อพื้นที่ภาคอีสานอย่างไร มร. สแตนลีย์ คัง กล่าวว่า การให้สิทธิ์ชาวต่างชาติได้ Long-term resident visa ก็ทำให้ต่างชาติอยู่ไทยระยะยาวขึ้น หรือตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอีสาน อย่างจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก และพัฒนาเมืองไปเป็น smart City ในหลายๆด้าน ถือว่าจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเลือกมาลงทุนในขอนแก่นมากขึ้น ปัจจุบัน มีสถานกงสุลหลายชาติที่อยู่ในขอนแก่นเรียบร้อย อาทิ ฝรั่งเศส จีน ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และคาดว่าน่าจะมีประเทศอื่นๆเพิ่มเติมในเร็วๆนี้


หอการค้าร่วมต่างประเทศจัดฟอรัมธุรกิจดึงนักธุรกิจต่างชาติศึกษาลู่ทางการลงทุน

ข่าวแนะนำ