TNN online เอกชนเด้งรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ ดึงต่างชาติใช้จ่าย-ท่องเที่ยวไทย

TNN ONLINE

Wealth

เอกชนเด้งรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ ดึงต่างชาติใช้จ่าย-ท่องเที่ยวไทย

เอกชนเด้งรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ  ดึงต่างชาติใช้จ่าย-ท่องเที่ยวไทย

เอกชนประสานเสียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐดึงต่างชาติมาไทยให้สิทธิพิเศษจูงใจเพิ่มการใช้จ่ายเติมเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ เพิ่มการจ้างงาน-ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย เปิดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดึงต่างชาติที่มีศักยภาพสูงมาไทยช่วง 5 ปี รวม 1 ล้านคน จะเพิ่มเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาทว่า การลงทุนจากต่างชาติ เป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจเพราะภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็นรายได้หลัก ได้รับผลกระทบหนัก รวมทั้งการบริโภคในประเทศลดลงทำให้เครื่องยนต์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวอื่นต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป


ดังนั้นการที่ ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนดังกล่าว มีจำเป็น และได้หารือกับคณะทำงานปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนเพื่อให้ไทยน่าสนใจขึ้น เมื่อเทียบประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย


สำหรับมาตรการที่ออกมาจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ เพราะไทยเสียเปรียบเรื่องอื่น เช่น ค่าแรงสูงกว่า ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นต้องชูจุดแข็งของประเทศเพื่อดึงนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง สร้างจุดขาย การเป็นประเทศน่าอยู่ปลอดภัย การสร้างความมั่นใจในระบบสาธารณสุข ช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศได้มากขึ้น รวมถึงถ่ายทอดความรู้ใหม่ และเพิ่มโอกาสการจ้างงานในประเทศ


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนสนับสนุนมาตรการนี้ ซึ่งเหมือนกับหลายประเทศ เช่น แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น และเป็นการออกแพ็คเกจในจังหวะดีช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ


สำหรับการลงทุนเอฟดีไอของไทย มีจุดดึงดูดหลายส่วน โดยเฉพาะการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ขณะที่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ก็น่าสนใจ เพราะหลังวิกฤติโควิดเชื่อว่าไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางของต่างจึงเหมาะลงทุนรองรับการอยู่อาศัยหรือการท่องเที่ยว ซึ่งการมาตรการครั้งนี้ จะให้สิทธิในการซื้อที่ดินได้

นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวให้ผู้มี ทักษะเชี่ยวชาญพิเศษมาทำงานในไทย ซึ่งเงื่อนไขส่วนหนึ่งคือเคยทำงานในอุตสาห กรรมเป้าหมายอย่างน้อย 5 ปีจะมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของไทยด้วย


อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ โดยการดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประ เทศไทย ผ่านความเห็นชอบจากครม. 14 ก.ย.ที่ผ่านมา กำหนดให้ชาวต่างชาติมาลงทุน 3 ส่วน คือ 1.การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) 2.การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ 3.การลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไทย


สำหรับเป้าหมายการเข้ามาลงทุนและอยู่อาศัยในประเทศไทยมี 4 กลุ่ม คือ 1.ผู้มีความมั่งคั่ง 2.ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3.ผู้ต้องการทำงานแบบ Work from Thailand 4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

ข่าวแนะนำ