TNN online ร้านอาหารถกแก้ปัญหา 8 ก.ย.นี้ หลังคลายล็อกดาวน์ยอดขายฟื้น 30%

TNN ONLINE

Wealth

ร้านอาหารถกแก้ปัญหา 8 ก.ย.นี้ หลังคลายล็อกดาวน์ยอดขายฟื้น 30%

ร้านอาหารถกแก้ปัญหา 8 ก.ย.นี้  หลังคลายล็อกดาวน์ยอดขายฟื้น 30%

ร้านอาหารนัดระดมความคิดเห็นแก้ปัญหายอดขายยังไม่ฟื้นกลับ 8 ก.ย.นี้ ผ่านซูม แม้รัฐผ่อนคลายเปิดร้านอาหารตั้งแต่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนพ่อครัว-ลูกจ้างต่างชาติร้านอาหาร-โรงแรม

น.ส.ประภัสสร รังสิโรจน์ นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด เปิดเผยว่า การผ่อนคลายให้ร้านอาหารเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พบว่าร้านอาหารทั่วไปถือว่ายอดขายไม่ได้เพิ่มมากนัก สัปดาห์แรกจำนวนคนเข้าร้านค่อนข้างต่ำกว่าคาด บางร้านยอดขายฟื้นกลับมาแค่ 20-30% และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ รวมถึงยอดสั่งซื้อผ่านดิลิเวอรีก็ลดลงด้วย อาจเพราะยังมีหลายปัจจัยไม่เอื้อการเปิดร้านอาหารอย่างแท้จริง เช่น ช่วงนี้ฝนตกชุกเป็นอุปสรรคการเดินทางออกนอกบ้าน และบางส่วนเลือกไปใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าก่อน รวมถึงความวิตกต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19


ทั้งนี้เบื้องต้นกลุ่มผู้ประกอบร้านอาหาร ภัตตาคาร สตรีทฟู้ด ที่มีเครือข่ายในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้นัดประชุมทางซูมวันที่ 8 กันยายนนี้ เพื่อสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอต่างๆ เพื้อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ที่สมาคมเราจะเสนอคือการฉีดวัคซีนให้กับพ่อครัวและลูกจ้างต่างชาติที่ทำงานในร้านอาหารและโรงแรม พบว่าส่วนใหญ่กว่า 80% ของคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้วัคซีน โดยจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา


อย่างไรก็ตาม จากที่ได้หารือกันในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อยากให้รัฐมีเวทีประชุมหารือโดยตรงกับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหาที่แท้จริง และนำไปประมวลก่อนที่รัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกมา เพราะหลายเรื่องที่ออกมาในทางปฏิบัติไม่มีความชัดเจนว่าทำได้จริงหรือไม่ ไม่ใช่ออกมาตรการแบบเหมาเข่ง แต่ในทางปฏิบัติทำได้ยาก เช่น เมื่อเจอปัญหาร้านที่ไม่เข้มงวดจนเกิดระบาดก็สั่งห้ามทั้งระบบ ทั้งที่ควรสั่งปิดเฉพาะร้านที่ก่อปัญหา หรือกรณีตรวจเชื้อแบบเอทีเค ระบุว่าต้องตรวจทุก 7 วัน แต่ราคาชุดตรวจยังไม่มีเสถียรภาพ และลูกค้าส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะตรวจหาโควิด

ข่าวแนะนำ